C3 adviseurs en managers

Alles over C3

Gisteren 8 december 2014 is onze collega Elsbeth Reitsma aan de Vrije Universiteit gepromoveerd tot doctor bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Promotoren waren Leon de Caluwé, Paul Jansen en Jaap Boonstra.

Tien jaar onderzoek van Elsbeth leidde tot het indrukwekkende proefschrift ‘Adviseurs aan de slag, Professioneel Handelen in het Organisatieadvieswerk’. In haar dissertatie heeft Elsbeth onderzocht wat werkbare veranderaanpakken zijn, wat noodzakelijke competenties van organisatieadviseurs zijn en hoe de interactie tussen klant en adviseur plaatsvindt. Uit de drie onderzoeken haalt Elsbeth algemene lijnen voor verdere professionalisering van het adviesvak.

De promotiecommissie was vol lof over de kwaliteit en gedegenheid van het proefschrift. Enkele leden van de commissie stelden -net als de OOA vorige week- dat deze dissertatie een belangrijke bijdrage is aan de ontwikkeling van de professionalisering van het organisatieadviesvak.

promotie Elsbeth

Die lof en bewondering weerhielden de commissieleden er niet van om kritische en ingewikkelde vragen te stellen. Die vragen waren voor Elsbeth geen enkel probleem, integendeel. Iedere vraag gaf haar de gelegenheid om vol vuur en passie te vertellen over het organisatieadviesvak en haar motivatie om dat te onderzoeken. Uiteraard kon Elsbeth vragen over de inhoud van haar onderzoek moeiteloos beantwoorden.

De commissieleden stelden echter ook nogal wat vragen, die niet over de dissertatie gingen maar over de ontwikkeling van het organisatieadvieswerk en de visie van Elsbeth daarop. Dat gaf Elsbeth de gelegenheid om bevlogen te vertellen over haar kijk op professionele ontwikkeling van het organisatieadviesvak en wat adviseurs en wetenschappers kunnen doen om die professionaliteit verder te ontwikkelen.

Nadat het ‘hora est’ had geklonken besliste de promotiecommissie snel dat aan Elsbeth Wendelina Reitsma de doctorstitel werd verleend en mocht zij haar handtekening in het lijvige doctorenboek van de VU zetten. Toen mocht ook het onderste knoopje van het vestje van haar rokkostuum dicht, want alleen gepromoveerden mogen alle drie de knoopjes van het vest sluiten.

We zijn trots op Elsbeth als kersverse doctor, maar nog meer vanwege haar bijdrage aan ons vak en haar voortdurende drijfkracht om in opdrachten, binnen C3 en maatschappelijk te zorgen dat er goed organisatieadvies geleverd wordt en dat het organisatieadvieswerk zich ontwikkelt tot een echt vak met hoge standaarden en evidence based interventies. We werken daar graag op alle mogelijke manieren aan mee.

Cover Proefschrift ER

Voor Elsbeth is de promotie geen eindpunt, maar de start van verdere ontwikkeling. Ze heeft allerlei ideeën voor publicaties en voor verder wetenschappelijk onderzoek. Haar proefschrift heet niet voor niets ‘Adviseurs aan de slag’ deel 1. Nu zijn de bijlagen deel 2, maar er komen zeker andere delen 2 en 3 in andere publicaties dan een dissertatie. U zult de komende jaren nog veel van Elsbeth horen als het gaat om professionalisering van het adviesvak.

Leve doctor Elsbeth Reitsma.

   

Geen reacties » | Permanente link

Collega Elsbeth Reitsma promoveert volgende week maandag 8 december om 11.45 uur aan de VU in Amsterdam op haar dissertatie  ‘Adviseurs aan de slag, Professioneel Handelen in Organisatieadvieswerk’. De dissertatie is het resultaat van 10 jaar onderzoek dat Elsbeth steeds naast haar adviespraktijk heeft uitgevoerd. Zij voerde drie onderzoeken uit: naar de keuze van verander-aanpakken; naar competenties van adviseurs en naar de interactie tussen klant en adviseur.

De resultaten van die onderzoeken en van de overkoepelende analyse zijn samengebracht in een fraai boekwerk.

Cover Proefschrift ER

Ter voorbereiding op de verdediging van haar proefschrift geeft Elsbeth veel colleges en lezingen aan adviseurs. Zo verzorgde zij twee modules in de Leergang Veranderen van het SIOO en hield zij een workshop voor de Orde van Organisatieadviseurs OOA. Die workshop werd hogelijk gewaardeerd. Volgens een van de deelnemers bewijst Elsbeth met haar proefschrift de beroepsgroep een grote dienst. Een mooi en terecht compliment.

Wij zijn trots op onze collega en haar niet aflatende inspanningen om het adviesvak beter te maken.

Het proefschrift is hier te downloaden. U zult er nog meer van horen.

   

Geen reacties » | Permanente link

Lucide van september gaat over de transities in het sociale domein (Jeugdzorg, WMO, Participatie). In dit nummer is ook – in de vorm van een advertorial- een artikel van C3 opgenomen, waarin wij aan de hand van onze zeven werkvelden analyseren voor welke vraagstukken een organisatie in zorg of welzijn kan komen te staan om in te spelen op de transities.

Staat uw organisatie voor een van deze vraagtukken, dan helpen wij u graag om tot oplossingen te komen.

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Aug 18

Op weg

geplaatst om 08:25 in categorie Consultants C3

Collega Eef Weenink vierde gisteren zijn 60-ste verjaardag in een gite bij Aubrac in Frankrijk. Eef is met zijn vrouw Hillie te voet op weg naar Santiago de La Compostella. Ze zijn sinds 28 juni onderweg en hopen in oktober aan te komen. Ze hebben er inmiddels 1200 kilometer opzitten en nog 1600 te gaan.

Eef doet af en toe via de mail kort verslag van zijn reis. We zijn benieuwd naar zijn verhalen bij thuiskomst en de lessen, die daaruit voor ons advieswerk te trekken zijn.

   

Geen reacties » | Permanente link

In Lucide 02-2014 verscheen het essay van Hans Hoek met de titel ‘Is het Overheidstoezicht op orde?’. Hans analyseert in dit essay hoe de overheid haar toezicht heeft ingericht en welke visie de overheid op toezicht heeft. Die visie ontbreekt, zoals ook de Algemene Rekenkamer al een paar keer heeft geconstateerd. Het ontbreken van visie leidt er mede toe, dat het overheidstoezicht net consistent en niet werkbaar is georganiseerd. Dat is de conclusie van Hans in het essay.

voorblad essay Lucide

Zorgelijk is dan, dat de overheid haar eigen definitie van toezicht als norm hanteert voor de rol van raden van toezicht. Dat leidt er onder andere toe, dat van raden van toezicht een activistische rol gevraagd wordt, bij voorbeeld door zelf, buiten het bestuur om, informatie te verzamelen.

In een blog op de Lucide website hekelt Hans de hype om raden van toezicht zelf informatie te verzamelen.

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Feb 16

Ook C3

geplaatst om 13:29 in categorie Over C3

Op onze website verzamelen we al lang andere organisaties of zaken, die met de fraaie naam C3 getooid zijn. Van onze voormalige directeur Karel Musch, die in Frankrijk woont, kregen we een Franse C3 door. C3 Consultants France is een bureau voor re-integratie en werkbemiddeling. Helaas kwam deze C3 negatief in het nieuws, doordat ze gefraudeerd zouden hebben met werkgelegenheidsgelden.

Toch nemen we ook deze C3 op in ons lijstje ‘Ook C3’. De associatie met ‘C3’ kan niet altijd zo positief zijn als dat meestal met ons bureau is.

Scan0001Scan0002

   

Geen reacties » | Permanente link

Nov 10

25 jaar C3

geplaatst om 14:13 in categorie Consultants C3, Over Adviseren, Over C3, Publicaties C3

 

Dit jaar bestaat C3 adviseurs en managers 25 jaar. We hebben dat op 31 oktober mooi gevierd met onze voormalige en huidige collegae, opdrachtgevers en andere relaties. Zoals bij ons past hadden we een bijeenkomst waar ernst en luim elkaar afwisselden. En waar de ontmoeting werd gecombineerd met het delen van kennis en het voeren van het goede gesprek. We hielden korte workshops over het samenspel tussen opdrachtgever en adviseur en over omgaan met verscherpt toezicht. We voerden dialogen over besturen in onzekere tijden en over ‘het vrouwendingetje’, de nog steeds ongelijke positie van vrouwen. Het was een mooie en levendige bijeenkomst.

SONY DSC

Tijdens de bijeenkomst hebben we ook ons nieuwe boekje ten doop gehouden. Hans Hoek en Frank Wolterink zijn de afgelopen zomer in de archieven gedoken en hebben de geschiedenis van C3 geschreven. In een afwisseling van de historie en lessen, die we in die 25 jaar geleerd hebben. Vooral die lessen, vervat in thema’s door het boekje heen, zijn van belang voor andere startende ondernemingen, voor groepen professionals en voor nieuwe organisaties in de zorg. Daarnaast bevat het boekje persoonlijke beschouwingen van twee van de drie oprichters, Karel Musch en Hans Hoek. We hebben het boekje ‘De autobiografie van C3, Lessen uit 25 jaar als adviesbureau’ genoemd.

De eerste lezers noemden het een leerzaam en ‘moedig’ boekje, omdat we zo open praten ook over zaken, die minder goed zijn gegaan.

Onze autobiografie is te bestellen via onze website.

   

Geen reacties » | Permanente link

Sep 9

Lucide

geplaatst om 13:43 in categorie Diensten C3, Over C3, Publicaties C3

C3 is sinds het begin partner van Lucide. Dat is het blad, de website en de community voor governance in de gezondheidszorg. Alle leden van de NVTZ en van de NVZD ontvangen dit blad.

We leveren graag een bijdrage aan de ontwikkeling van de Lucide community door inhoudelijke bijdragen. In het tweede nummer van Lucide in 2013 verscheen een artikel van Hans Hoek over de werving van toezichthouders. Het rapport waarin dit artikel wordt onderbouwd is te vinden op de site van C3. Lucide is deze maand begonnen met het plaatsen van blogs van haar partners. Hans Hoek schreef de eerste blog over de vraag of de RvT het privé leven van de RvB moet kennen. Daarover is inmiddels op de Lucide website een dialoog gaande.

Onderdeel van het partnerschap is dat C3 twee maal per jaar een advertorial met een inhoudelijk verhaal in het blad plaatst. De eerste advertorial gaf een algemeen beeld over C3. De tweede advertorial sluit aan bij het thema van het Lucide nummer van september over samenwerking en presenteert het model voor de afweging van samenwerking, dat C3 heeft ontwikkeld. Op de site van Lucide staat een uitgebreidere versie van dit verhaal tezamen met voorbeelden van opdrachten die C3 heeft uitgevoerd.

   

Geen reacties » | Permanente link

Jun 12

C3 is nu cooperatie C3 U.A.

geplaatst om 11:51 in categorie Maatschappelijke ontwikkelingen, Over C3

Vanmorgen hebben Elsbeth Reitsma en Hans Hoek bij de notaris de akte ondertekend, waarmee de coöperatie C3 U.A. is opgericht. De transitie van C3 is daarmee een feit. Waarom die transitie gewenst is, is eerder in een blog van Frank Wolterink beschreven.

De coöperatie is de kern van de samenwerking van de partners van C3, nu leden van de coöperatie. De coöperatie heeft de aandelen van de vennootschap gekocht en heeft nu 100% van de aandelen van C3 adviseurs en managers. Onze opdrachten blijven we vanuit die BV verrichten, dus voor onze opdrachtgevers verandert er niets. Behalve dat ze weten dat onze onderlinge band en samenwerking via de coöperatie nog verder verstevigd is.

Er is weer een mooie mijlpaal bereikt in het bijna 25 jarig bestaan van C3.

   

Geen reacties » | Permanente link

Volgens artikel 4.2. lid 8 van de Zorgbrede Governancecode 2010 moeten leden van de raad van toezicht ‘op openbare wijze’ geworven worden. Een onderzoek van Hans Hoek naar wervingsadvertenties voor toezichthouders laat zien dat de praktijk nog veel te wensen overlaat.

Klik hier voor het onderzoek

   

Geen reacties » | Permanente link

Wilt u deze berichten via de email?

Zoeken