C3 adviseurs en managers

Categorie archief: 'Workshops'

Jan 27

Zelfsturing is booming

geplaatst om 10:16 in categorie Diensten C3, Kennis delen, Workshops

In december jl. hebben we onze nieuwe workshop ‘Zelfsturing is booming’ getest voor een groep, bestaande uit bestuurders, bestuurssecretarissen en toezichthouders. De inhoud blijkt aan te slaan, is actueel en zet aan tot verder doordenken binnen de eigen organisatie. “Zijn we echt zo expliciet als we denken, over waarom we binnen onze organisatie over willen gaan naar zelforganisatie?” “Hebben we voldoende aandacht gehad voor het meekrijgen van het hoger management en de stafdiensten?”

De deelnemers waren ieder voor zich binnen de eigen organisatie bezig met het concept van zelfsturing en wisselden met elkaar ervaringen uit.

Om deze workshop als “tweedaagse” te doen, bleek ook een schot in de roos. Het stimuleert enige groepsvorming en voldoende basis om na de tweede workshop contact met elkaar te houden voor het opdoen van kennis bij elkaar.

Dank aan onze deelnemers voor hun openheid!

   

Geen reacties » | Permanente link

In onze vorige Company blog beschreven we onze nieuwe aanpak van C3 Kennis Connect, met colleges, workshops en meetings of minds.

Op 8 februari a.s. vindt een van de eerste colleges van dit jaar plaats. Onderwerp zijn de meest recente ontwikkelingen rond de governance van de gezondheidszorg. Hans Hoek en Eveline Kroezen hebben die ontwikkelingen op een rij gezet. Tijdens het college krijgen de deelnemers een overzicht van die ontwikkelingen en hoe daarmee om te gaan. Hier http://www.c3am.nl/nl/workshops-van-c3/college-ontwikkelingen-en-trends-in-health-care-governance/ leest u meer informatie over dit college.

Er is nog beperkt plaats beschikbaar voor dit college. Via deze link http://www.c3am.nl/nl/inschrijving-bijeenkomst/id=1539 kunt u zich aanmelden voor het college.

   

Geen reacties » | Permanente link

Jan 5

Delen van kennis

geplaatst om 13:38 in categorie Diensten C3, Kennis delen, Over C3, Workshops

Onze C3 Company blog heeft een jaartje stil gelegen. We hadden te veel andere dingen te doen, zoals de verbouwing van ons kantoor, de wisseling van directie en heel veel interessante opdrachten. In 2016 pakken we dat weer op en mag u met enige (on)regelmaat nieuwe bijdragen op de C3 Company blog verwachten. We richten ons dan vooral op onderwerpen in zorg, welzijn en sociaal domein, waarop professionals, managers, staf, bestuurders en toezichthouders zich bij C3 oriënteren. Dat zijn onderwerpen die er in het dagelijks werk toe doen, omdat ze veelal niet uitgekristalliseerd zijn.

Al enige jaren geven wij bij ons op kantoor ‘workshops’, waarin we onze kennis en ervaring delen met onze relaties. Eind 2015 hebben we dat aanbod geëvalueerd en vernieuwd.

We gebruiken als verzamelnaam voor dat delen van kennis en ervaring nu de naam C3 Kennis Connect. Al onze trainings- en opleidingsactiviteiten zijn een combinatie van kennisoverdracht, praktijkervaring en dialoog. Ze vinden plaats in een kleinschalige setting, zodat de ontmoeting en de uitwisseling gewaarborgd zijn. Bijna alle werkvormen zijn bij open inschrijving en In company- vorm beschikbaar.

c3 kennis connect

We maken onderscheid tussen:

– Colleges.

– Workshops.

– Meeting of Minds.

Bij Colleges ligt het accent op Kennisoverdracht. Deelnemers komen in de eerste plaats voor het verwerven van kennis. De kennis wordt tijdens de colleges vertaald naar de praktijk en naar casuïstiek en er vindt dialoog plaats over de betekenis van de kennis voor de deelnemers.

Workshops zijn vooral gericht op de praktijk en de uitwisseling tussen de deelnemers. C3 brengt aan het begin kennis in, die de basis is voor het bespreken van praktijkvoorbeelden van de deelnemers zelf.

Meetings of Minds hebben als doel om de dialoog te voeren over een ontwikkeling in de gezondheidszorg met mensen, die daar een visie op hebben. De dialoog staat centraal en vindt plaats op basis van de kennisuitwisseling tussen de deelnemers. Uiteraard wordt de dialoog gericht op de consequenties voor de praktijk.

Wilt u weten welk aanbod van colleges, workshops en meetings of minds we in het eerste half jaar van 2016 hebben, kijk dan op http://www.c3am.nl/nl/workshops-van-c3/. We houden ons aanbevolen voor suggesties voor andere onderwerpen. Dus als u een onderwerp hebt, waar u meer van wilt weten, mail ons dan: c3@c3am.nl.

In onze volgende company blogs geven we ervaringen weer van verschillende colleges en workshops, die in het najaar zijn gehouden en ook in 2016 weer gegeven worden en beschrijven we de komende activiteiten van C3 Kennis Connect.

Naast deze C3 Company blog geven we op ‘Actueel’ op www.c3am.nl nieuwtjes en actualiteiten over ons bureau en onze consultants. Daar vindt u ook het gehele aanbod van onze diensten.

De individuele visies van onze consultants vindt u op www.c3log.nl .

   

Geen reacties » | Permanente link

Volgens artikel 4.2. lid 8 van de Zorgbrede Governancecode 2010 moeten leden van de raad van toezicht ‘op openbare wijze’ geworven worden. Een onderzoek van Hans Hoek naar wervingsadvertenties voor toezichthouders laat zien dat de praktijk nog veel te wensen overlaat.

Klik hier voor het onderzoek

   

Geen reacties » | Permanente link

Mar 21

Honderdste workshop

geplaatst om 13:06 in categorie Diensten C3, Over C3, Workshops

Gisteren werd bij C3 op kantoor onze honderdste workshop gegeven. Sinds we vier jaar geleden met workshops begonnen hebben zo’n duizend mensen uit de zorg onze workshops gevolgd. Mensen komen vaak terug en we hebben al een paar cadeautjes uitgedeeld aan personen, die voor de vijfde keer deelnamen.

 

We geven workshops voor toezichthouders, bestuurders, behandelaars, managers, stafmensen en projectleiders. Recent zijn we begonnen met een workshop voor de secretaris van de raad van bestuur. Onderwerpen van onze workshops zijn onder andere:

–        Project en programmamanagement

–        De interne adviesrol

–        Vormgeving van de behandelfunctie in de langdurige zorg

–        Coöperaties en andere vormen van samenwerking

–        Toezicht op Kwaliteit en Veiligheid

–        De ideale toezichthouder

–        Op weg naar de raad van toezicht

–        Strategie en scenario’s

–        Aanbesteding

 

Waarom geven we deze workshops? In de eerste plaats omdat we onze kennis en die van de deelnemers willen delen. Bij kennis is delen gelijk aan vermenigvuldigen. Hoe meer je je eigen kennis met anderen deelt, hoe voldragener en rijker die kennis wordt. De workshops helpen dus ook bij kennisontwikkeling. Ze geven inzicht in wat er speelt en helpen ons om onze diensten te verbeteren. De workshop is een platform en ontmoeting voor de deelnemers. Zij en wij breiden daardoor ons netwerk uit. En als laatste leveren de workshops ons een enkele keer een opdracht op. Alle reden dus om met de workshops door te gaan.

 

Op onze site kunt u zien welke workshops binnenkort gegeven worden en voor welke nog inschrijving mogelijk is. Onze workshops zijn gepland tot het najaar van dit jaar. Dan zullen we ook nieuwe workshops starten. Op dit moment denken we aan risicomanagement, de overgang naar de WMO en ‘kwaliteit voorbij de certificering’. We staan open voor suggesties voor andere thema’s.

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Toezicht op Kwaliteit en Veiligheid is een belangrijk onderwerp in de gezondheidszorg, zeker omdat bij tijd en wijle blijkt dat dit toezicht onvoldoende is. Deze vorm van toezicht is relatief nieuw en wij merkten bij onze cliënten en relaties dat er behoefte was om meer concreet te weten hoe je dat toezicht goed kunt houden.

Daarom zijn we in oktober 2011 begonnen met een workshop over Toezicht op Kwaliteit en Veiligheid. De workshop wordt geleid door Bart Wijnbergen en Hans Hoek.

We hebben voor de workshops een vaste formule. De workshop wordt van 16.00 tot 20.00 uur gehouden bij ons op kantoor, onderbroken door een warme maaltijd. Aan iedere workshop kunnen zo’n tien mensen deelnemen. Tijdens de workshop draagt C3 kennis over, wisselen de deelnemers ervaringen uit en werken we gezamenlijk in kleine groepjes aan een concreet vraagstuk. Een overzicht van alle workshops vindt u onze site http://www.c3am.nl/nl/workshops-van-c3/

We begonnen voorzichtig met een workshop Toezicht op Kwaliteit en Veiligheid, afgekort TOKV. Die workshop was binnen één dag overtekend, zodat we een tweede datum planden, enzovoort enzovoorts.

Uiteindelijk heeft C3 tussen oktober 2011 en december 2012 totaal 15 workshops TOKV gegeven, waaraan 156 mensen hebben deelgenomen. De meerderheid van de deelnemers was toezichthouder bij een of meer zorgorganisaties. Maar ook bestuurders, bestuurssecretarissen, kwaliteitsfunctionarissen en een enkele medisch specialist namen deel.

De workshops waren een groot succes. De deelnemers waren enthousiast en namen veel nuttige informatie mee en leerden veel van de ervaringen van anderen. Meer over de inhoud van de workshops kunt u vinden op het weblog van Hans Hoek. http://hanshoek.c3log.nl/

Al snel merkten we dat er behoefte was aan een praktische handleiding voor toezicht op kwaliteit.

We hebben daarom een klapper op zakformaat gemaakt, die we aan de deelnemers uitreikten. Voor niet deelnemers is de klapper voor € 12,50 te bestellen via onze website. http://www.c3am.nl/nl/boeken/handreiking-voor-toezicht-op-kwaliteit-en-veiligheid-tokv/

 Foto klapper

In het voorjaar zit onze agenda vol met andere workshops zoals coöperaties en samenwerking, ambulantisering in de GGZ, veranderprocessen, het werken met programma’s en projecten, vormgeving van de behandelfunctie in de langdurige zorg, de rol van de bestuurssecretaris en de interne adviesrol. Daarom hebben we tijdelijk geen workshops TOKV gepland. De eerstvolgende staat eind mei op de rol. Na de zomer zullen we een nieuwe serie workshops Toezicht op Kwaliteit en Veiligheid plannen, aangepast aan de ontwikkelingen van dat moment.

Voor de workshop TOKV op 29 mei 2013 kunt u nog inschrijven. http://www.c3am.nl/nl/workshops-van-c3/workshop-toezicht-op-kwaliteit-en-veiligheid-18/

Na de zomer zijn de volgende data voor de workshop TOKV2 gepland. Ook daarvoor kunt u zich nu reeds inschrijven.

19 september 2013

3 oktober 2013

 

 

 

   

Geen reacties » | Permanente link

In de gezondheidszorg en het welzijn is voortdurend behoefte aan nieuwe toezichthouders. De behoefte zal in de komende jaren nog groter worden door het beperken van het aantal toezichthoudende functies tot 5 en door de vergrijzing van toezichthouders. Ook is er behoefte aan jongere toezichthouders, meer mensen uit verschillende etnische groepen en meer vrouwen.

 

Aan de andere kant zijn er veel mensen, die graag toezichthouder willen worden. Ze weten niet altijd hoe ze dat voor elkaar krijgen en wat er voor komt kijken om toezichthouder te zijn. Potentiële toezichthouders zitten met vragen als:

Is toezicht houden iets voor mij?

Kan ik het en vind ik het leuk?

Wat wordt als toezichthouder van me verwacht?

Kan ik het combineren met andere functies?

Wat brengt het mij en welke risico’s loop ik?

Over deze en andere vragen organiseert C3 op 29 november 2012 een eendaagse workshop ‘Op weg naar de raad van toezicht in zorg en welzijn’.  Voor deze workshop zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Hebt u belangstelling, wees er dan snel bij.

Meer informatie over de workshop vindt u op onze website. Daar kunt u zich ook rechtstreeks inschrijven.

   

Geen reacties » | Permanente link

Wilt u deze berichten via de email?

Zoeken