C3 adviseurs en managers

Categorie archief: 'Publicaties C3'

Collega Elsbeth Reitsma promoveert volgende week maandag 8 december om 11.45 uur aan de VU in Amsterdam op haar dissertatie  ‘Adviseurs aan de slag, Professioneel Handelen in Organisatieadvieswerk’. De dissertatie is het resultaat van 10 jaar onderzoek dat Elsbeth steeds naast haar adviespraktijk heeft uitgevoerd. Zij voerde drie onderzoeken uit: naar de keuze van verander-aanpakken; naar competenties van adviseurs en naar de interactie tussen klant en adviseur.

De resultaten van die onderzoeken en van de overkoepelende analyse zijn samengebracht in een fraai boekwerk.

Cover Proefschrift ER

Ter voorbereiding op de verdediging van haar proefschrift geeft Elsbeth veel colleges en lezingen aan adviseurs. Zo verzorgde zij twee modules in de Leergang Veranderen van het SIOO en hield zij een workshop voor de Orde van Organisatieadviseurs OOA. Die workshop werd hogelijk gewaardeerd. Volgens een van de deelnemers bewijst Elsbeth met haar proefschrift de beroepsgroep een grote dienst. Een mooi en terecht compliment.

Wij zijn trots op onze collega en haar niet aflatende inspanningen om het adviesvak beter te maken.

Het proefschrift is hier te downloaden. U zult er nog meer van horen.

   

Geen reacties » | Permanente link

In Lucide 02-2014 verscheen het essay van Hans Hoek met de titel ‘Is het Overheidstoezicht op orde?’. Hans analyseert in dit essay hoe de overheid haar toezicht heeft ingericht en welke visie de overheid op toezicht heeft. Die visie ontbreekt, zoals ook de Algemene Rekenkamer al een paar keer heeft geconstateerd. Het ontbreken van visie leidt er mede toe, dat het overheidstoezicht net consistent en niet werkbaar is georganiseerd. Dat is de conclusie van Hans in het essay.

voorblad essay Lucide

Zorgelijk is dan, dat de overheid haar eigen definitie van toezicht als norm hanteert voor de rol van raden van toezicht. Dat leidt er onder andere toe, dat van raden van toezicht een activistische rol gevraagd wordt, bij voorbeeld door zelf, buiten het bestuur om, informatie te verzamelen.

In een blog op de Lucide website hekelt Hans de hype om raden van toezicht zelf informatie te verzamelen.

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Nov 10

25 jaar C3

geplaatst om 14:13 in categorie Consultants C3, Over Adviseren, Over C3, Publicaties C3

 

Dit jaar bestaat C3 adviseurs en managers 25 jaar. We hebben dat op 31 oktober mooi gevierd met onze voormalige en huidige collegae, opdrachtgevers en andere relaties. Zoals bij ons past hadden we een bijeenkomst waar ernst en luim elkaar afwisselden. En waar de ontmoeting werd gecombineerd met het delen van kennis en het voeren van het goede gesprek. We hielden korte workshops over het samenspel tussen opdrachtgever en adviseur en over omgaan met verscherpt toezicht. We voerden dialogen over besturen in onzekere tijden en over ‘het vrouwendingetje’, de nog steeds ongelijke positie van vrouwen. Het was een mooie en levendige bijeenkomst.

SONY DSC

Tijdens de bijeenkomst hebben we ook ons nieuwe boekje ten doop gehouden. Hans Hoek en Frank Wolterink zijn de afgelopen zomer in de archieven gedoken en hebben de geschiedenis van C3 geschreven. In een afwisseling van de historie en lessen, die we in die 25 jaar geleerd hebben. Vooral die lessen, vervat in thema’s door het boekje heen, zijn van belang voor andere startende ondernemingen, voor groepen professionals en voor nieuwe organisaties in de zorg. Daarnaast bevat het boekje persoonlijke beschouwingen van twee van de drie oprichters, Karel Musch en Hans Hoek. We hebben het boekje ‘De autobiografie van C3, Lessen uit 25 jaar als adviesbureau’ genoemd.

De eerste lezers noemden het een leerzaam en ‘moedig’ boekje, omdat we zo open praten ook over zaken, die minder goed zijn gegaan.

Onze autobiografie is te bestellen via onze website.

   

Geen reacties » | Permanente link

Sep 9

Lucide

geplaatst om 13:43 in categorie Diensten C3, Over C3, Publicaties C3

C3 is sinds het begin partner van Lucide. Dat is het blad, de website en de community voor governance in de gezondheidszorg. Alle leden van de NVTZ en van de NVZD ontvangen dit blad.

We leveren graag een bijdrage aan de ontwikkeling van de Lucide community door inhoudelijke bijdragen. In het tweede nummer van Lucide in 2013 verscheen een artikel van Hans Hoek over de werving van toezichthouders. Het rapport waarin dit artikel wordt onderbouwd is te vinden op de site van C3. Lucide is deze maand begonnen met het plaatsen van blogs van haar partners. Hans Hoek schreef de eerste blog over de vraag of de RvT het privé leven van de RvB moet kennen. Daarover is inmiddels op de Lucide website een dialoog gaande.

Onderdeel van het partnerschap is dat C3 twee maal per jaar een advertorial met een inhoudelijk verhaal in het blad plaatst. De eerste advertorial gaf een algemeen beeld over C3. De tweede advertorial sluit aan bij het thema van het Lucide nummer van september over samenwerking en presenteert het model voor de afweging van samenwerking, dat C3 heeft ontwikkeld. Op de site van Lucide staat een uitgebreidere versie van dit verhaal tezamen met voorbeelden van opdrachten die C3 heeft uitgevoerd.

   

Geen reacties » | Permanente link

Sinds het najaar van 2011 geeft C3 workshops over Toezicht Op Kwaliteit en Veiligheid. De workshops worden gehouden op het kantoor van C3 in Leusden, telkens van 16.00 uur tot 20.00 uur, zodat de deelnemers de files mijden. Hans Hoek en Bart Wijnbergen leiden deze workshops.
Er is veel belangstelling voor de workshops. Tien workshops zijn al overtekend. U kunt zich inschrijven voor één van de volgende workshops via bijgaande link(s) (inschrijven 23 mei 2012/inschrijven 14 juni 2012).

Toezichthouders en bestuurders hebben veel behoefte aan praktische hulpmiddelen bij het vormgeven van Toezicht Op Kwaliteit en Veiligheid. In aanvulling en ter ondersteuning van de workshops heeft C3 daarom een handreiking voor het toezicht op kwaliteit en veiligheid (TOKV) ontwikkeld met de titel ‘Met het oog op kwaliteit en veiligheid’. De handreiking is vormgegeven als een handzaam boekje op A6 formaat, dat u gemakkelijk in binnenzak of tas meeneemt om overal te gebruiken.

In de handreiking komen aan de orde:
– Wat is kwaliteit en veiligheid?
– Hoe wordt kwaliteit en veiligheid gemeten?
– Wat zijn indirecte signalen voor kwaliteitsrisico’s?
– Hoe staat uw organisatie ervoor op het gebied van kwaliteit en veiligheid?
– Welke instrumenten staan toezichthouders ter beschikking voor TOKV?
– Hoe werkt u met een toezichtcommissie Kwaliteit en Veiligheid?
– De kunst van het vragen stellen.
– Wat als het mis gaat?
– Waar vindt u meer informatie?
– Beknopte literatuurlijst TOKV.
– C3 adviseurs en managers.

Deelnemers aan de workshops krijgen het boekje gratis uitgereikt. Voor anderen is de handreiking voor € 12,50 (inclusief BTW en verzendkosten) te bestellen via deze link.

   

Geen reacties » | Permanente link

Wilt u deze berichten via de email?

Zoeken