C3 adviseurs en managers

Categorie archief: 'Over de gezondheidszorg'

Op 24 november 2016 organiseerde C3 een bijeenkomst van haar alumni. Sinds de oprichting in 1988 hebben -inclusief het huidige team- 45 consultants bij C3 gewerkt. Meer dan de helft daarvan nam deel aan deze alumni bijeenkomst. Het was niet zomaar een reünie, maar er werd hard gewerkt rond het thema ‘Moed of Moet’ waar we als C3 dit jaar en komend jaar aan werken.

Heb je als bestuurder en/of organisatie de moed om voorop te lopen in verbetering en innovatie van de zorg of beschouw je het als iets dat op je afkomt en dat je -met tegenzin- moet volgen. Die lijn loopt door alle ontwikkelingen waar we naast en in onze opdrachten mee bezig zijn. In het voorjaar hebben we ons met hulp van David Langley gebogen over ‘the internet of things’. Dit najaar staan de ontwikkelingen in en rond organisaties centraal.

Daarvoor hebben we onder andere ons cahier ‘Het nieuwe denken over zorgorganisaties’ weer eens ter hand genomen. Het cahier dat in 2001 door de toenmalige C3’ers is geschreven bleek nog zeer actueel en -in retrospectief- op sommige punten visionair.

Voor de alumni bijeenkomst hebben we de oorspronkelijke auteurs gevraagd naar hun tekst van toen te kijken en te reflecteren op de situatie nu en in de toekomst. Hans Hoek (de enige auteur, die nu nog aan C3 verbonden is), Ben van Gent, Frank Wolterink, Hans Hofhuizen, Bert Scholtes en Theo Schraven gaven graag gehoor aan die uitnodiging. Karin Buckens en Margret Overdijk namen de honneurs waar voor auteurs, die nu niet in de gelegenheid waren op hun werk terug te kijken. In 5 minuten gaf iedere spreker weer wat zijn visie is op de ontwikkeling van de thema’s organisatietheorie, inrichting van de organisatie, de positie van de cliënt, de positie van de medewerkers, leiderschap, strategie, kennis en informatie en imago. Daarna volgde een levendige discussie aan tafel over de ontwikkelingen in de zorg en van zorgorganisaties.

Naast de stevige inhoud was de bijeenkomst ook een mooie ontmoeting van fijne voormalige collega’s. Mooi daarvan is dat iedereen de draad weer oppakt en zich thuis voelt. Er is een soort C3 familiegevoel, dat op zo’n bijeenkomst duidelijk zichtbaar is. Oude banden worden aangehaald en nieuwe banden gesmeed tussen mensen, die elkaar nog niet kenden. Op zo’n moment blijkt dat we nog steeds de bevlogenheid voor de gezondheidszorg en voor het adviesvak met elkaar delen. En dat we bij C3 over het algemeen leuke mensen aan boord hebben en hebben gehad. Of zoals een van de alumni als bedankje schreef: ‘Volgens mijn vrouw en mij is C3 het leukste adviesbureau waar ik ooit gewerkt heb’. Waarvan akte.

   

Geen reacties » | Permanente link

Tijdens onze C3 ontmoeting op 19 augustus jl. hield Hans Hoek de situatie rond de geboortezorg in Nederland tegen het licht.

Nederland heeft al jaren een hoge perinatale (vlak voor, tijdens en direct na de geboorte) sterfte in vergelijking met andere Europese landen. Sinds een aantal jaren wordt onderzocht waaraan dat ligt en worden maatregelen voorgesteld om de situatie te verbeteren. Een van die verbeterprocessen, de afstemming tussen gynaecologen en verloskundigen is de taak van het College Perinatale Zorg. In dat College zijn dit jaar problemen ontstaan over de gewenste standaarden.

Hans plaatste deze problemen in het licht van de theorie van Andrew Abbott (The System of Professions, An Essay on the Division of Expert Labor, 1988).

Volgens Abbott zijn professies voortdurend aan het strijden en onderhandelen over het behoud van hun monopolie in drie arena’s:

  • Bij de staat voor wetgeving.
  • Om de gunst van het publiek.
  • Op de werkvloer.

We hebben gezamenlijk de theorie van Abbott toegepast op de geboortezorg en gekeken of die toepasbaar is. Dat is zeker zo. Verbeteren van de geboortezorg gaat voor een deel over afstemming tussen gynaecologen en (eerstelijns) verloskundigen om hun positie in het proces rond de geboorte. Die strijd speelt zich in bijna alle landen af, waarbij tot nu toe de uitkomst verschillend is. In Nederland wordt op veel plaatsen op de werkvloer goed samengewerkt, terwijl men elkaar op andere plaatsen bestrijdt en het leven zuur maakt. In de arena, waar gestreden wordt om de gunst van het publiek, hebben de verloskundigen tot nu toe een voorsprong met hun verzet tegen medicalisatie van de bevalling. Bij de overheid hebben de gynaecologen sterkere papieren door de veiligheid van moeder en kind te benadrukken. Hoe de strijd zal aflopen is nog de vraag. Minister Schippers probeert het speelveld te veranderen door een integraal tarief voor te stellen in de hoop dat geld geen rol meer zal spelen. Het College Perinatale Zorg heeft inmiddels een nieuwe voorzitter.

Het was interessant om zo’n concrete casus te toetsen aan een theorie over professies. Vervolgens hebben we gekeken of er bij andere beroepsgroepen vergelijkbare strijd om domeinen is of was. Die zijn er zeker. Tenslotte hebben we de discussie vertaald naar onze adviespraktijk, waar we vooral op de werkvloer regelmatig opdrachten uitvoeren voor de samenwerking van professionele groepen, waarbij ze hun domeingrenzen moeten overschrijden of loslaten.

Het was een vruchtbare ochtend.

   

Geen reacties » | Permanente link

In de gezondheidszorg en het welzijn is voortdurend behoefte aan nieuwe toezichthouders. De behoefte zal in de komende jaren nog groter worden door het beperken van het aantal toezichthoudende functies tot 5 en door de vergrijzing van toezichthouders. Ook is er behoefte aan jongere toezichthouders, meer mensen uit verschillende etnische groepen en meer vrouwen.

 

Aan de andere kant zijn er veel mensen, die graag toezichthouder willen worden. Ze weten niet altijd hoe ze dat voor elkaar krijgen en wat er voor komt kijken om toezichthouder te zijn. Potentiële toezichthouders zitten met vragen als:

Is toezicht houden iets voor mij?

Kan ik het en vind ik het leuk?

Wat wordt als toezichthouder van me verwacht?

Kan ik het combineren met andere functies?

Wat brengt het mij en welke risico’s loop ik?

Over deze en andere vragen organiseert C3 op 29 november 2012 een eendaagse workshop ‘Op weg naar de raad van toezicht in zorg en welzijn’.  Voor deze workshop zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Hebt u belangstelling, wees er dan snel bij.

Meer informatie over de workshop vindt u op onze website. Daar kunt u zich ook rechtstreeks inschrijven.

   

Geen reacties » | Permanente link

Op het KIVI NIRIA congres Zorg en Techniek van 11 oktober 2012 hield Hans Hoek één van de vroege ochtend lezingen. Zijn thema was ‘Werken in de gezondheidszorg’. Hans stapte 25 jaar geleden over van de techniek naar de zorg. In zijn bijdrage ging hij onder andere in op cultuurverschillen tussen technici en zorgverleners en op geslaagde ‘cross-overs’, samenwerking tussen zorg en techniek. Zijn syllabus is op de website van C3 te vinden. Op bijgaande link is de syllabus direct te openen: Syllabus lezing crossover_zorg en techniek.pdf

   

Geen reacties » | Permanente link

Op 23 oktober wordt het nieuwe blad Lucide feestelijk gepresenteerd. Lucide is een blad en digitale community van SBL in samenwerking met NVTZ en NVZD. De nieuwe multimedia-uitgave laat zijn licht schijnen op Health Care Governance, vandaar de naam.

C3 en in het bijzonder Hans Hoek is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van Health Care Governance. Zo waren wij de initiatiefnemer van de gelijknamige commissie die de eerste code voor de zorg maakte. Governance is een belangrijk deel van onze adviespraktijk. Bovendien is Hans Hoek in 2007 op dit onderwerp gepromoveerd.

Het is voor C3 dan ook vanzelfsprekend om te participeren in deze nieuwe ontwikkeling. C3 is dus een van de partners geworden, die vanaf het begin meedoet om dit nieuwe inititiatief tot een succes te maken. We hopen ook op deze manier bij te dragen aan verbetering van governance van de zorg. Onze eigen activiteiten zoals de workshops en publicaties, maar ook onze opdrachten blijven op dezelfde manier bijdragen aan better Health Care Governance. We hopen dat Lucide daar een extra dimensie aan toevoegt.

   

Geen reacties » | Permanente link

Vertrouwen, wantrouwen en controle is een belangrijk thema in de zorg. AndriesQ, de website voor debat onder professionals, zet dit thema in de spotlights. Roos Schlikker, van de redactie van AndriesQ, heeft Elsbeth over het omgaan met vertrouwen en controle geïnterviewd. Het resultaat kunt u hier lezen.

   

Geen reacties » | Permanente link

In het blad Zorgmarkt van juli/augustus 2012 wordt Hans Hoek als autoriteit van governance in de gezondheidszorg geinterviewd.

Hans pleit in het interview voor visie en zelfreflectie. Het toezicht moet zichzelf verbeteren. Meer regels zijn niet de oplossing. Aan die verbetering wordt op veel plaatsen gewerkt. Hans wijst daarom het beeld af dat toezicht in de hele zorg slecht is. U kunt het interview hier lezen.

   

Geen reacties » | Permanente link

Wilt u deze berichten via de email?

Zoeken