C3 adviseurs en managers

Categorie archief: 'Over C3'

May 10

Weblogs nieuwe stijl op onze website

geplaatst om 07:14 in categorie Over C3

Waarde lezer,

Per 1 januari 2017 hebben wij onze weblogs geïntegreerd in onze website. Daardoor kunnen we de blogs beter laten aansluiten bij de profielen van onze consultants en bij de actualiteit. Nieuwe blogs verschijnen op www.c3am.nl. Klik op deze link om naar de nieuwste blogs te gaan en op deze link om naar de actualiteiten te gaan.

De blogsite c3log.nl  blijft nog tot juli 2017 in de lucht. Daarna wordt de lezer automatisch doorgeleid naar de nieuwe locatie van de blogs. De bestaande blogs worden naar de nieuwe locatie overgezet.

We hopen dat u ons blijft volgen en wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
C3 adviseurs en managers

   

Geen reacties » | Permanente link

Dec 9

De processeur

geplaatst om 13:19 in categorie Consultants C3, Diensten C3, Opdrachten, Over C3

We hebben bij C3 behoefte aan een nieuwe term om de opdrachten te benoemen, die de laatste tijd veel door onze C3’ers worden uitgevoerd. Daarom introduceren we ‘de processeur’ (v/m).

De processeur wordt gevraagd voor een probleem in de organisatie dat moet worden opgelost, maar niet goed in de structuur past en ook geen project is. Het probleem moet worden opgelost of de verandering moet tot stand worden gebracht, maar hoe dat moet en wat het eindresultaat is, is bij het begin niet duidelijk. Vanwege dat niet te benoemen eindresultaat is er geen klassiek project mogelijk en het vraagstuk past ook niet in de lijn. Er zijn meerdere organisatieonderdelen en externe partijen bij betrokkenen, die verschillende inzichten en belangen hebben. Er moet draagvlak gevonden worden en er moeten werkbare coalities worden gesmeed. Waar het geld vandaan moet komen is niet duidelijk of is de kern van het vraagstuk. Het resultaat krijgt vorm tijdens en vaak ook door het proces van ermee bezig zijn.

De processeur heeft een min of meer vrije en niet goed benoembare positie in de organisatie. Haar opdrachtgever is meestal de raad van bestuur of een directeur. Zij kan een formele positie in de organisatie hebben (manager, projectleider), maar heeft die vaak ook niet of de formele positie heeft weinig te maken met deze klus, die overal dwars doorheen loopt. De processeur zet processen in gang, brengt mensen bij elkaar en probeert hen te winnen voor ‘de zaak’. Zij voert inhoudelijke verkenningen uit en maakt ‘rondjes langs de velden’ om te ontdekken waar de ruimte ligt en wat de belemmeringen zijn om tot een oplossing te komen. Ze geniet het vertrouwen van haar opdrachtgever en krijgt speelruimte. Omdat het eindresultaat niet vaststaat, neemt zij ook de opdrachtgever mee in het ontwikkelingsproces en zorgt zij voortdurend dat de verwachtingen en de ontwikkelingen met elkaar in balans zijn. Daarvoor is soms nodig dat de opdrachtgever tegengesproken wordt en overtuigd wordt om een andere richting op te gaan.

Die overtuigingskracht gebruikt de processeur ook om mensen te bewegen hun vertrouwde domein te verlaten en mee op reis te gaan naar een nog onbekende verte, waarbij gaandeweg enthousiasme ontstaat voor het avontuur en daarmee de oplossing vorm krijgt.
De processeur is aan de andere kant in staat om zaken concreet te maken en de resultaten van het proces te vertalen in geld, structuren en procedures op het moment dat duidelijk is wat het resultaat moet zijn en hoe het moet werken. De processeur is tenslotte in staat het proces zodanig te laten verlopen dat het resultaat ook beklijft na haar vertrek omdat het een werkstijl van de mensen is geworden in plaats van een verplichte procedure.

elsbethharco

We hebben voor de term ‘processeur’ gekozen omdat deze term het belang van het proces laat zien en iets zegt over de werkwijze, maar tegelijkertijd laat zien dat in de functie kennis en ervaring en waardering van het goede nodig is. Het is niet voor niets dat het tweede deel van de term overeenkomt met ‘connaisseur’. De processeur is een connaisseur met veel vaardigheid in en kennis van (verander)processen, die weet wat ze doet, hoe en waarom. Maar die er ook plezier in heeft om in ambigue situaties weerstanden te overwinnen en mensen mee te krijgen. De processeur moet veel weten op hoog niveau, maar is geen ‘professeur’, die de wijsheid in pacht heeft en waar naar wordt opgekeken. In het Frans staat ‘processeur’ voor de centrale verwerkingseenheid in de computer, de CPU. Enige overeenkomsten zijn er wel, want ook die processeur doet zijn werk onopvallend en brengt veel zaken tot stand.

karineveline

In de beschrijving hebben we over de processeur gesproken als ‘zij’, omdat deze rol deels vrouwelijke eigenschappen vraagt. Bij C3 hebben we zowel vrouwelijke als mannelijke processeurs. Eveline Kroezen, Karin Buckens, Margret Overdijk, Elsbeth Reitsma, Harco de Bruin, Eef Weenink en Bart Wijnbergen zijn met enige regelmaat processeur bij zorgorganisaties en in samenwerkingsprocessen.
Zie ook het interview met Harco de Bruin.

margreteefbart

Opdrachten, waarin de rol als processeur is vervuld zijn bij voorbeeld:
– Het vinden en inrichten van opvanglocaties voor minderjarige asielzoekers;
– Het realiseren van een nieuwe meldkamer voor een GGD;
– Het bedenken en tot stand brengen van een ‘veilig thuis’ punt in een regio;
– Het vinden van onconventionele oplossingen voor organisaties met forse financiële problemen, waar de administratie niet op orde was.
– Het ontwikkelen van een veiligheidscultuur in combinatie met concrete maatregelen bij organisaties die wel of net niet onder verscherpt toezicht staan.
– Het nadenken over en invoeren van nieuwe werkwijzen in zorg en behandeling.
– Vormen van samenwerking binnen en tussen organisaties met een tijdelijk dan wel vast doel, zoals wijkteams.
– De overgang van budgetdenken naar de vraag wat je levert voor je geld en hoe je dat (bijvoorbeeld bij aanbesteding) over het voetlicht krijgt.
– Het tot stand brengen van een nieuwe functie in een zorgorganisatie, zoals pg zorg in een voormalig verzorgingshuis of het vormgeven van geriatrische revalidatie.

Heeft u belangstelling om in contact te komen met een van onze processeurs of heeft u een typisch ‘processeur’ vraagstuk, neem dan contact met ons op 033-4343170 of rechtstreeks met een van de processeurs.

   

Geen reacties » | Permanente link

Op 24 november 2016 organiseerde C3 een bijeenkomst van haar alumni. Sinds de oprichting in 1988 hebben -inclusief het huidige team- 45 consultants bij C3 gewerkt. Meer dan de helft daarvan nam deel aan deze alumni bijeenkomst. Het was niet zomaar een reünie, maar er werd hard gewerkt rond het thema ‘Moed of Moet’ waar we als C3 dit jaar en komend jaar aan werken.

Heb je als bestuurder en/of organisatie de moed om voorop te lopen in verbetering en innovatie van de zorg of beschouw je het als iets dat op je afkomt en dat je -met tegenzin- moet volgen. Die lijn loopt door alle ontwikkelingen waar we naast en in onze opdrachten mee bezig zijn. In het voorjaar hebben we ons met hulp van David Langley gebogen over ‘the internet of things’. Dit najaar staan de ontwikkelingen in en rond organisaties centraal.

Daarvoor hebben we onder andere ons cahier ‘Het nieuwe denken over zorgorganisaties’ weer eens ter hand genomen. Het cahier dat in 2001 door de toenmalige C3’ers is geschreven bleek nog zeer actueel en -in retrospectief- op sommige punten visionair.

Voor de alumni bijeenkomst hebben we de oorspronkelijke auteurs gevraagd naar hun tekst van toen te kijken en te reflecteren op de situatie nu en in de toekomst. Hans Hoek (de enige auteur, die nu nog aan C3 verbonden is), Ben van Gent, Frank Wolterink, Hans Hofhuizen, Bert Scholtes en Theo Schraven gaven graag gehoor aan die uitnodiging. Karin Buckens en Margret Overdijk namen de honneurs waar voor auteurs, die nu niet in de gelegenheid waren op hun werk terug te kijken. In 5 minuten gaf iedere spreker weer wat zijn visie is op de ontwikkeling van de thema’s organisatietheorie, inrichting van de organisatie, de positie van de cliënt, de positie van de medewerkers, leiderschap, strategie, kennis en informatie en imago. Daarna volgde een levendige discussie aan tafel over de ontwikkelingen in de zorg en van zorgorganisaties.

Naast de stevige inhoud was de bijeenkomst ook een mooie ontmoeting van fijne voormalige collega’s. Mooi daarvan is dat iedereen de draad weer oppakt en zich thuis voelt. Er is een soort C3 familiegevoel, dat op zo’n bijeenkomst duidelijk zichtbaar is. Oude banden worden aangehaald en nieuwe banden gesmeed tussen mensen, die elkaar nog niet kenden. Op zo’n moment blijkt dat we nog steeds de bevlogenheid voor de gezondheidszorg en voor het adviesvak met elkaar delen. En dat we bij C3 over het algemeen leuke mensen aan boord hebben en hebben gehad. Of zoals een van de alumni als bedankje schreef: ‘Volgens mijn vrouw en mij is C3 het leukste adviesbureau waar ik ooit gewerkt heb’. Waarvan akte.

   

Geen reacties » | Permanente link

Jan 12

Leiderschapsontwikkeling

geplaatst om 08:39 in categorie Diensten C3, Over C3

De afgelopen maanden hebben vier adviseurs van C3 zich geschoold als begeleider van het leiderschapsontwikkelingsprogramma van Zenger|Folkman. Zij zijn opgeleid en gecertificeerd door de Europese partner van Zenger|Folkman, de CBE groep.

C3 ziet dit programma als een waardevolle aanvulling op haar dienstverlening. Leiders in de zorg kunnen met behulp van dit programma hun effectiviteit aantoonbaar vergroten. En de cliënttevredenheid, de medewerkerstevredenheid en de financiële resultaten verbeteren.

C3 kijkt er naar uit om met leiders in de zorg aan de slag te gaan en hen te helpen om hun effectiviteit te vergroten. Voor meer informatie klik hier. Ook kunt u natuurlijk vrijblijvend een afspraak maken met één van de gecertificeerde adviseurs.

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Jan 5

Delen van kennis

geplaatst om 13:38 in categorie Diensten C3, Kennis delen, Over C3, Workshops

Onze C3 Company blog heeft een jaartje stil gelegen. We hadden te veel andere dingen te doen, zoals de verbouwing van ons kantoor, de wisseling van directie en heel veel interessante opdrachten. In 2016 pakken we dat weer op en mag u met enige (on)regelmaat nieuwe bijdragen op de C3 Company blog verwachten. We richten ons dan vooral op onderwerpen in zorg, welzijn en sociaal domein, waarop professionals, managers, staf, bestuurders en toezichthouders zich bij C3 oriënteren. Dat zijn onderwerpen die er in het dagelijks werk toe doen, omdat ze veelal niet uitgekristalliseerd zijn.

Al enige jaren geven wij bij ons op kantoor ‘workshops’, waarin we onze kennis en ervaring delen met onze relaties. Eind 2015 hebben we dat aanbod geëvalueerd en vernieuwd.

We gebruiken als verzamelnaam voor dat delen van kennis en ervaring nu de naam C3 Kennis Connect. Al onze trainings- en opleidingsactiviteiten zijn een combinatie van kennisoverdracht, praktijkervaring en dialoog. Ze vinden plaats in een kleinschalige setting, zodat de ontmoeting en de uitwisseling gewaarborgd zijn. Bijna alle werkvormen zijn bij open inschrijving en In company- vorm beschikbaar.

c3 kennis connect

We maken onderscheid tussen:

– Colleges.

– Workshops.

– Meeting of Minds.

Bij Colleges ligt het accent op Kennisoverdracht. Deelnemers komen in de eerste plaats voor het verwerven van kennis. De kennis wordt tijdens de colleges vertaald naar de praktijk en naar casuïstiek en er vindt dialoog plaats over de betekenis van de kennis voor de deelnemers.

Workshops zijn vooral gericht op de praktijk en de uitwisseling tussen de deelnemers. C3 brengt aan het begin kennis in, die de basis is voor het bespreken van praktijkvoorbeelden van de deelnemers zelf.

Meetings of Minds hebben als doel om de dialoog te voeren over een ontwikkeling in de gezondheidszorg met mensen, die daar een visie op hebben. De dialoog staat centraal en vindt plaats op basis van de kennisuitwisseling tussen de deelnemers. Uiteraard wordt de dialoog gericht op de consequenties voor de praktijk.

Wilt u weten welk aanbod van colleges, workshops en meetings of minds we in het eerste half jaar van 2016 hebben, kijk dan op http://www.c3am.nl/nl/workshops-van-c3/. We houden ons aanbevolen voor suggesties voor andere onderwerpen. Dus als u een onderwerp hebt, waar u meer van wilt weten, mail ons dan: c3@c3am.nl.

In onze volgende company blogs geven we ervaringen weer van verschillende colleges en workshops, die in het najaar zijn gehouden en ook in 2016 weer gegeven worden en beschrijven we de komende activiteiten van C3 Kennis Connect.

Naast deze C3 Company blog geven we op ‘Actueel’ op www.c3am.nl nieuwtjes en actualiteiten over ons bureau en onze consultants. Daar vindt u ook het gehele aanbod van onze diensten.

De individuele visies van onze consultants vindt u op www.c3log.nl .

   

Geen reacties » | Permanente link

Feb 16

Ook C3

geplaatst om 13:29 in categorie Over C3

Op onze website verzamelen we al lang andere organisaties of zaken, die met de fraaie naam C3 getooid zijn. Van onze voormalige directeur Karel Musch, die in Frankrijk woont, kregen we een Franse C3 door. C3 Consultants France is een bureau voor re-integratie en werkbemiddeling. Helaas kwam deze C3 negatief in het nieuws, doordat ze gefraudeerd zouden hebben met werkgelegenheidsgelden.

Toch nemen we ook deze C3 op in ons lijstje ‘Ook C3’. De associatie met ‘C3’ kan niet altijd zo positief zijn als dat meestal met ons bureau is.

Scan0001Scan0002

   

Geen reacties » | Permanente link

Nov 10

25 jaar C3

geplaatst om 14:13 in categorie Consultants C3, Over Adviseren, Over C3, Publicaties C3

 

Dit jaar bestaat C3 adviseurs en managers 25 jaar. We hebben dat op 31 oktober mooi gevierd met onze voormalige en huidige collegae, opdrachtgevers en andere relaties. Zoals bij ons past hadden we een bijeenkomst waar ernst en luim elkaar afwisselden. En waar de ontmoeting werd gecombineerd met het delen van kennis en het voeren van het goede gesprek. We hielden korte workshops over het samenspel tussen opdrachtgever en adviseur en over omgaan met verscherpt toezicht. We voerden dialogen over besturen in onzekere tijden en over ‘het vrouwendingetje’, de nog steeds ongelijke positie van vrouwen. Het was een mooie en levendige bijeenkomst.

SONY DSC

Tijdens de bijeenkomst hebben we ook ons nieuwe boekje ten doop gehouden. Hans Hoek en Frank Wolterink zijn de afgelopen zomer in de archieven gedoken en hebben de geschiedenis van C3 geschreven. In een afwisseling van de historie en lessen, die we in die 25 jaar geleerd hebben. Vooral die lessen, vervat in thema’s door het boekje heen, zijn van belang voor andere startende ondernemingen, voor groepen professionals en voor nieuwe organisaties in de zorg. Daarnaast bevat het boekje persoonlijke beschouwingen van twee van de drie oprichters, Karel Musch en Hans Hoek. We hebben het boekje ‘De autobiografie van C3, Lessen uit 25 jaar als adviesbureau’ genoemd.

De eerste lezers noemden het een leerzaam en ‘moedig’ boekje, omdat we zo open praten ook over zaken, die minder goed zijn gegaan.

Onze autobiografie is te bestellen via onze website.

   

Geen reacties » | Permanente link

Sep 9

Lucide

geplaatst om 13:43 in categorie Diensten C3, Over C3, Publicaties C3

C3 is sinds het begin partner van Lucide. Dat is het blad, de website en de community voor governance in de gezondheidszorg. Alle leden van de NVTZ en van de NVZD ontvangen dit blad.

We leveren graag een bijdrage aan de ontwikkeling van de Lucide community door inhoudelijke bijdragen. In het tweede nummer van Lucide in 2013 verscheen een artikel van Hans Hoek over de werving van toezichthouders. Het rapport waarin dit artikel wordt onderbouwd is te vinden op de site van C3. Lucide is deze maand begonnen met het plaatsen van blogs van haar partners. Hans Hoek schreef de eerste blog over de vraag of de RvT het privé leven van de RvB moet kennen. Daarover is inmiddels op de Lucide website een dialoog gaande.

Onderdeel van het partnerschap is dat C3 twee maal per jaar een advertorial met een inhoudelijk verhaal in het blad plaatst. De eerste advertorial gaf een algemeen beeld over C3. De tweede advertorial sluit aan bij het thema van het Lucide nummer van september over samenwerking en presenteert het model voor de afweging van samenwerking, dat C3 heeft ontwikkeld. Op de site van Lucide staat een uitgebreidere versie van dit verhaal tezamen met voorbeelden van opdrachten die C3 heeft uitgevoerd.

   

Geen reacties » | Permanente link

Jun 12

C3 is nu cooperatie C3 U.A.

geplaatst om 11:51 in categorie Maatschappelijke ontwikkelingen, Over C3

Vanmorgen hebben Elsbeth Reitsma en Hans Hoek bij de notaris de akte ondertekend, waarmee de coöperatie C3 U.A. is opgericht. De transitie van C3 is daarmee een feit. Waarom die transitie gewenst is, is eerder in een blog van Frank Wolterink beschreven.

De coöperatie is de kern van de samenwerking van de partners van C3, nu leden van de coöperatie. De coöperatie heeft de aandelen van de vennootschap gekocht en heeft nu 100% van de aandelen van C3 adviseurs en managers. Onze opdrachten blijven we vanuit die BV verrichten, dus voor onze opdrachtgevers verandert er niets. Behalve dat ze weten dat onze onderlinge band en samenwerking via de coöperatie nog verder verstevigd is.

Er is weer een mooie mijlpaal bereikt in het bijna 25 jarig bestaan van C3.

   

Geen reacties » | Permanente link

Mar 21

Honderdste workshop

geplaatst om 13:06 in categorie Diensten C3, Over C3, Workshops

Gisteren werd bij C3 op kantoor onze honderdste workshop gegeven. Sinds we vier jaar geleden met workshops begonnen hebben zo’n duizend mensen uit de zorg onze workshops gevolgd. Mensen komen vaak terug en we hebben al een paar cadeautjes uitgedeeld aan personen, die voor de vijfde keer deelnamen.

 

We geven workshops voor toezichthouders, bestuurders, behandelaars, managers, stafmensen en projectleiders. Recent zijn we begonnen met een workshop voor de secretaris van de raad van bestuur. Onderwerpen van onze workshops zijn onder andere:

–        Project en programmamanagement

–        De interne adviesrol

–        Vormgeving van de behandelfunctie in de langdurige zorg

–        Coöperaties en andere vormen van samenwerking

–        Toezicht op Kwaliteit en Veiligheid

–        De ideale toezichthouder

–        Op weg naar de raad van toezicht

–        Strategie en scenario’s

–        Aanbesteding

 

Waarom geven we deze workshops? In de eerste plaats omdat we onze kennis en die van de deelnemers willen delen. Bij kennis is delen gelijk aan vermenigvuldigen. Hoe meer je je eigen kennis met anderen deelt, hoe voldragener en rijker die kennis wordt. De workshops helpen dus ook bij kennisontwikkeling. Ze geven inzicht in wat er speelt en helpen ons om onze diensten te verbeteren. De workshop is een platform en ontmoeting voor de deelnemers. Zij en wij breiden daardoor ons netwerk uit. En als laatste leveren de workshops ons een enkele keer een opdracht op. Alle reden dus om met de workshops door te gaan.

 

Op onze site kunt u zien welke workshops binnenkort gegeven worden en voor welke nog inschrijving mogelijk is. Onze workshops zijn gepland tot het najaar van dit jaar. Dan zullen we ook nieuwe workshops starten. Op dit moment denken we aan risicomanagement, de overgang naar de WMO en ‘kwaliteit voorbij de certificering’. We staan open voor suggesties voor andere thema’s.

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Wilt u deze berichten via de email?

Zoeken