C3 adviseurs en managers

Categorie archief: 'Over Adviseren'

Eind 2015 hebben de brancheorganisaties zorg (Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN samenwerkend in de Vereniging BoZ) gezamenlijk besloten om de Zorgbrede Governance Code uit 2010 geheel te herschrijven. Die beslissing is genomen in een besturenconferentie, waar Hans Hoek als spreker optrad. Hans heeft in zijn presentatie de nadruk gelegd op die praktische governance-vragen, waar bestuurders en toezichthouders in de zorg mee te maken hebben en waar de huidige code soms wel, maar vaak ook geen antwoord op geeft. Die presentatie was voor de BoZ mede aanleiding om aan C3 te vragen om offerte uit te brengen voor het schrijven van de code en ondersteuning van de BoZ in het proces om tot de nieuwe code te komen. C3 had concurrentie van andere adviespartijen, maar heeft de opdracht gekregen.

Sinds januari 2016 is Hans Hoek daardoor projectleider voor de realisatie van de Zorgbrede Governance Code 2017 en schrijver van de code zelf. Binnen BoZ draagt een bestuurscommissie onder leiding van Jacobine Geel de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het proces en de inhoud van de nieuwe code.

De code is geheel vernieuwd en nu op principes gebaseerd in plaats van op regels. Waarden, normen en gedrag zijn een belangrijke basis voor die principes. De code maakt de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie concreet en besteedt ruim aandacht aan de positie van de cliënt/patiënt. De positie van zorgorganisaties in het speelveld publiek -privaat – professioneel wordt beschreven en de rolverdeling tussen raad van bestuur en raad van toezicht is geëxpliciteerd. Daarbij is speciaal aandacht gegeven aan de werkgeversrol van de raad van toezicht, een onderwerp dat nogal eens onderbelicht blijft of verkeerd wordt geïnterpreteerd. Andere nieuwe onderwerpen zijn de trits zeggenschap cliënt – medezeggenschap cliënten en medewerkers – invloed van andere stakeholders, professionalisering van raad van bestuur en raad van toezicht, de besturing van concerns en samenwerkingsverbanden en de keuze van de rechtspersoon voor de zorgorganisatie.

De code is in iets meer dan drie maanden tot stand gebracht en bestuurlijk geaccepteerd. De consultatieversie van de code wordt nu voorgelegd aan de leden van de brancheorganisaties en de externe belanghebbenden van de branches. De consultatieversie van de code is openbaar en te vinden op de website van de BoZ.
In de zomer worden de resultaten van de consultaties verwerkt, waarna de definitieve code in het najaar door de besturen kan worden vastgesteld en door de algemene ledenvergaderingen kan worden vastgesteld. De Zorgbrede Governance Code 2017 wordt per 1 januari 2017 van toepassing. Er zal een papieren en een digitale versie verschijnen. Aan de digitale versie zullen ook handreikingen en best practices worden toegevoegd.

Bent u benieuwd naar de nieuwe code, kijk dan op http://www.brancheorganisatieszorg.nl/index

 

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Op 8 februari 2016 gaven Hans Hoek en Eveline Kroezen het eerste college over ontwikkelingen en trends in de governance van zorg en welzijn. In dit college zijn de onderwerpen van eerdere workshops en de ervaringen van C3 met governance gebundeld met een analyse van de ontwikkelingen.

Het college was een succes. Er waren 14 deelnemers, die na afloop zeiden dat ze veel informatie hadden gekregen en dat ze allerlei trends nu beter kunnen plaatsen. Er ontstonden levendige discussies over onder andere de praktische toepasbaarheid van allerlei trends en over de WNT.

Het college voorziet kennelijk in een behoefte, want er hebben zich al belangstellenden voor een volgende keer gemeld. Het volgende college is gepland op maandag 26 september 2016 – klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven

Uiteraard zal het college volgende keer weer anders zijn dan deze keer, omdat we het voortdurend actualiseren.

   

Geen reacties » | Permanente link

Gisteren 8 december 2014 is onze collega Elsbeth Reitsma aan de Vrije Universiteit gepromoveerd tot doctor bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Promotoren waren Leon de Caluwé, Paul Jansen en Jaap Boonstra.

Tien jaar onderzoek van Elsbeth leidde tot het indrukwekkende proefschrift ‘Adviseurs aan de slag, Professioneel Handelen in het Organisatieadvieswerk’. In haar dissertatie heeft Elsbeth onderzocht wat werkbare veranderaanpakken zijn, wat noodzakelijke competenties van organisatieadviseurs zijn en hoe de interactie tussen klant en adviseur plaatsvindt. Uit de drie onderzoeken haalt Elsbeth algemene lijnen voor verdere professionalisering van het adviesvak.

De promotiecommissie was vol lof over de kwaliteit en gedegenheid van het proefschrift. Enkele leden van de commissie stelden -net als de OOA vorige week- dat deze dissertatie een belangrijke bijdrage is aan de ontwikkeling van de professionalisering van het organisatieadviesvak.

promotie Elsbeth

Die lof en bewondering weerhielden de commissieleden er niet van om kritische en ingewikkelde vragen te stellen. Die vragen waren voor Elsbeth geen enkel probleem, integendeel. Iedere vraag gaf haar de gelegenheid om vol vuur en passie te vertellen over het organisatieadviesvak en haar motivatie om dat te onderzoeken. Uiteraard kon Elsbeth vragen over de inhoud van haar onderzoek moeiteloos beantwoorden.

De commissieleden stelden echter ook nogal wat vragen, die niet over de dissertatie gingen maar over de ontwikkeling van het organisatieadvieswerk en de visie van Elsbeth daarop. Dat gaf Elsbeth de gelegenheid om bevlogen te vertellen over haar kijk op professionele ontwikkeling van het organisatieadviesvak en wat adviseurs en wetenschappers kunnen doen om die professionaliteit verder te ontwikkelen.

Nadat het ‘hora est’ had geklonken besliste de promotiecommissie snel dat aan Elsbeth Wendelina Reitsma de doctorstitel werd verleend en mocht zij haar handtekening in het lijvige doctorenboek van de VU zetten. Toen mocht ook het onderste knoopje van het vestje van haar rokkostuum dicht, want alleen gepromoveerden mogen alle drie de knoopjes van het vest sluiten.

We zijn trots op Elsbeth als kersverse doctor, maar nog meer vanwege haar bijdrage aan ons vak en haar voortdurende drijfkracht om in opdrachten, binnen C3 en maatschappelijk te zorgen dat er goed organisatieadvies geleverd wordt en dat het organisatieadvieswerk zich ontwikkelt tot een echt vak met hoge standaarden en evidence based interventies. We werken daar graag op alle mogelijke manieren aan mee.

Cover Proefschrift ER

Voor Elsbeth is de promotie geen eindpunt, maar de start van verdere ontwikkeling. Ze heeft allerlei ideeën voor publicaties en voor verder wetenschappelijk onderzoek. Haar proefschrift heet niet voor niets ‘Adviseurs aan de slag’ deel 1. Nu zijn de bijlagen deel 2, maar er komen zeker andere delen 2 en 3 in andere publicaties dan een dissertatie. U zult de komende jaren nog veel van Elsbeth horen als het gaat om professionalisering van het adviesvak.

Leve doctor Elsbeth Reitsma.

   

Geen reacties » | Permanente link

Collega Elsbeth Reitsma promoveert volgende week maandag 8 december om 11.45 uur aan de VU in Amsterdam op haar dissertatie  ‘Adviseurs aan de slag, Professioneel Handelen in Organisatieadvieswerk’. De dissertatie is het resultaat van 10 jaar onderzoek dat Elsbeth steeds naast haar adviespraktijk heeft uitgevoerd. Zij voerde drie onderzoeken uit: naar de keuze van verander-aanpakken; naar competenties van adviseurs en naar de interactie tussen klant en adviseur.

De resultaten van die onderzoeken en van de overkoepelende analyse zijn samengebracht in een fraai boekwerk.

Cover Proefschrift ER

Ter voorbereiding op de verdediging van haar proefschrift geeft Elsbeth veel colleges en lezingen aan adviseurs. Zo verzorgde zij twee modules in de Leergang Veranderen van het SIOO en hield zij een workshop voor de Orde van Organisatieadviseurs OOA. Die workshop werd hogelijk gewaardeerd. Volgens een van de deelnemers bewijst Elsbeth met haar proefschrift de beroepsgroep een grote dienst. Een mooi en terecht compliment.

Wij zijn trots op onze collega en haar niet aflatende inspanningen om het adviesvak beter te maken.

Het proefschrift is hier te downloaden. U zult er nog meer van horen.

   

Geen reacties » | Permanente link

Nov 10

25 jaar C3

geplaatst om 14:13 in categorie Consultants C3, Over Adviseren, Over C3, Publicaties C3

 

Dit jaar bestaat C3 adviseurs en managers 25 jaar. We hebben dat op 31 oktober mooi gevierd met onze voormalige en huidige collegae, opdrachtgevers en andere relaties. Zoals bij ons past hadden we een bijeenkomst waar ernst en luim elkaar afwisselden. En waar de ontmoeting werd gecombineerd met het delen van kennis en het voeren van het goede gesprek. We hielden korte workshops over het samenspel tussen opdrachtgever en adviseur en over omgaan met verscherpt toezicht. We voerden dialogen over besturen in onzekere tijden en over ‘het vrouwendingetje’, de nog steeds ongelijke positie van vrouwen. Het was een mooie en levendige bijeenkomst.

SONY DSC

Tijdens de bijeenkomst hebben we ook ons nieuwe boekje ten doop gehouden. Hans Hoek en Frank Wolterink zijn de afgelopen zomer in de archieven gedoken en hebben de geschiedenis van C3 geschreven. In een afwisseling van de historie en lessen, die we in die 25 jaar geleerd hebben. Vooral die lessen, vervat in thema’s door het boekje heen, zijn van belang voor andere startende ondernemingen, voor groepen professionals en voor nieuwe organisaties in de zorg. Daarnaast bevat het boekje persoonlijke beschouwingen van twee van de drie oprichters, Karel Musch en Hans Hoek. We hebben het boekje ‘De autobiografie van C3, Lessen uit 25 jaar als adviesbureau’ genoemd.

De eerste lezers noemden het een leerzaam en ‘moedig’ boekje, omdat we zo open praten ook over zaken, die minder goed zijn gegaan.

Onze autobiografie is te bestellen via onze website.

   

Geen reacties » | Permanente link

Jan 28

Meet&Greet C3 werd druk bezocht

geplaatst om 09:03 in categorie Over Adviseren

Afgelopen donderdag 24 januari 2013 ontvingen we op ons kantoor andere zorgadviseurs in onze eerste Meet&Greet. Via Linkedin hadden we zelfstandige adviseurs uitgenodigd om met ons en met elkaar kennis te maken. De bijeenkomst werd goed bezocht. Er waren twaalf mensen terwijl er daarnaast een aantal adviseurs had laten weten geinteresseerd te zijn. Het werd een leuke en levendige bijeenkomst. Er was eerst ruim tijd om onderling met elkaar kennis te maken, waarbij heel wat kaartjes zijn uitgewisseld, terwijl er ondertussen van luxe broodjes werd genoten.

Daarna heeft onze directeur Hans Hoek verteld wat C3 is, wat ons beweegt en motiveert. We zoeken nieuwe collega’s, dus ook dat onderwerp kwam in de presentatie van Hans uitgebreid aan de orde. Dat was immers één van de redenen om de Meet&Greet te organiseren. In de presentatie van Hans kwam voorts de ontwikkeling van C3 naar een cooperatie aan de orde.

Een van de belangrijke elementen in de samenwerking binnen C3 is de vrijdagochtend ontmoeting, waarbij we professionele vraagstukken en casuistiek met elkaar bespreken, het hebben over de markt en elkaar feedback geven.  Om de deelnemers aan de Meet&Greet een stukje van die vrijdag te laten ervaren bracht Elsbeth Reitsma na de presentatie een casus in. Tweederde van de gasten nam deel aan die inhoudelijke bespreking van de casus over implementatie van ROM in een GGZ organisatie. Er werd levendig gediscussieerd en er werden professionele visies uitgewisseld. De deelnemers waren zeer enthousiast over dit voorproefje van onze vrijdag. Adviseurs, die niet aan de casusbespreking deelnamen, gebruikten de tijd voor een verdiepend gesprek met een van de C3’ers.

De bedoeling was om de bijeenkomst om 20.00 uur af te sluiten, maar de ‘nazit’ met een aantal deelnemers duurde veel langer. Een aantal aanwezigen gaf bij het vertrek aan dat ze wel verder wilden praten over een mogelijke relatie met C3.

Wij ervaren de Meet&Greet als zeer succesvol en we vonden het zelf heel leuk. We hebben het idee dat de meeste deelnemers dat ook vinden, al krijgen we uiteraard graag feedback. We overwegen om voor of na de zomer weer een Meet&Greet te houden.

   

Geen reacties » | Permanente link

Ben je zelfstandig organisatieadviseur in de zorg?

Wil je samenwerken met hoogwaardige organisatieprofessionals in de zorg?
Voel je de behoefte om je professionaliteit en je positie in de markt samen met anderen te versterken?
Overweeg je om je aan te sluiten bij een groep gelijkgestemde professionals?
Dan is C3 de juiste keuze.

Wij zijn een hecht samenwerkingsverband van hoogwaardige organisatieprofessionals in zorg en welzijn. Onder de naam C3 adviseurs en managers profileren wij ons als één bureau voor advies en interim-management. We werken samen aan onze professionele ontwikkeling, we ontwikkelen gezamenlijk nieuwe diensten en we bewaken gezamenlijk de kwaliteit van onze opdrachten, die we steeds vaker met meerdere collega’s uitvoeren. Onze kwaliteit wordt mede geborgd door onze ISO certificering en een goed werkend reviewproces. Kern van onze samenwerking is de ontmoeting op vrijdagochtend, waarin professionaliteit, ontwikkelingen in de zorg, acquisitie en leerervaringen uit opdrachten diepgaand besproken worden.

We werken voor alle sectoren in de gezondheidszorg, in jeugdzorg en in welzijn. We leiden organisaties of onderdelen daarvan als interim-bestuurder of interim-directeur. We helpen onze opdrachtgevers bij complexe veranderprocessen, waarbij blijvende verandering gedragen door de medewerkers voorop staat. We adviseren over samenwerking, governance en besturing, strategie en marktpositie.

We zijn een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemers. Die samenwerking gaan we nog versterken door de huidige vorm om te zetten in een coöperatie. De coöperatie komt begin 2013 tot stand.
We zijn nu met zijn achten. Dat vinden we wat weinig om ons werk in de volle breedte te doen. Daarom zoeken we nieuwe collega’s, die als lid van de coöperatie een mooie combinatie van zelfstandigheid en professionele en zakelijke binding willen realiseren. Uiteraard gericht op meerwaarde voor onze opdrachtgevers of nog liever op betere zorg voor patiënt of cliënt. ‘We werken voor de cliënt van onze cliënt’ is daarom een van onze motto’s.
Op onze website www.c3am.nl en onze blogs www.c3log.nl kun je meer over ons lezen.

Ben je geïnteresseerd, wil je meer van ons weten en met ons kennismaken?
Kom dan naar onze ‘Meet&Greet’ ontmoeting op donderdag 24 januari 2013 van 17 tot 20 uur. Je kunt dan kennis met ons maken en kijken of C3 wat voor je is. We zullen tijdens de Meet&Greet wat meer over C3 vertellen en we gaan met elkaar in gesprek over professioneel adviseren in de gezondheidszorg. We zorgen ook voor een maaltijd zodat je na de file vol van (hopelijk goede) indrukken en verzadigd naar huis kunt gaan. We bieden je de bijeenkomst graag aan, er zijn dus geen kosten aan verbonden.

Heb je belangstelling? Geef je dan voor 18 januari op door te bellen 033-4343170 of te mailen naar secretariaat@c3am.nl.
Heb je belangstelling, maar ben je op 24 januari verhinderd bel dan even met Eveline Kroezen 06-33956974 of Hans Hoek 06-54223147

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Wilt u deze berichten via de email?

Zoeken