C3 adviseurs en managers

Categorie archief: 'Kennis delen'

Op 24 november 2016 organiseerde C3 een bijeenkomst van haar alumni. Sinds de oprichting in 1988 hebben -inclusief het huidige team- 45 consultants bij C3 gewerkt. Meer dan de helft daarvan nam deel aan deze alumni bijeenkomst. Het was niet zomaar een reünie, maar er werd hard gewerkt rond het thema ‘Moed of Moet’ waar we als C3 dit jaar en komend jaar aan werken.

Heb je als bestuurder en/of organisatie de moed om voorop te lopen in verbetering en innovatie van de zorg of beschouw je het als iets dat op je afkomt en dat je -met tegenzin- moet volgen. Die lijn loopt door alle ontwikkelingen waar we naast en in onze opdrachten mee bezig zijn. In het voorjaar hebben we ons met hulp van David Langley gebogen over ‘the internet of things’. Dit najaar staan de ontwikkelingen in en rond organisaties centraal.

Daarvoor hebben we onder andere ons cahier ‘Het nieuwe denken over zorgorganisaties’ weer eens ter hand genomen. Het cahier dat in 2001 door de toenmalige C3’ers is geschreven bleek nog zeer actueel en -in retrospectief- op sommige punten visionair.

Voor de alumni bijeenkomst hebben we de oorspronkelijke auteurs gevraagd naar hun tekst van toen te kijken en te reflecteren op de situatie nu en in de toekomst. Hans Hoek (de enige auteur, die nu nog aan C3 verbonden is), Ben van Gent, Frank Wolterink, Hans Hofhuizen, Bert Scholtes en Theo Schraven gaven graag gehoor aan die uitnodiging. Karin Buckens en Margret Overdijk namen de honneurs waar voor auteurs, die nu niet in de gelegenheid waren op hun werk terug te kijken. In 5 minuten gaf iedere spreker weer wat zijn visie is op de ontwikkeling van de thema’s organisatietheorie, inrichting van de organisatie, de positie van de cliënt, de positie van de medewerkers, leiderschap, strategie, kennis en informatie en imago. Daarna volgde een levendige discussie aan tafel over de ontwikkelingen in de zorg en van zorgorganisaties.

Naast de stevige inhoud was de bijeenkomst ook een mooie ontmoeting van fijne voormalige collega’s. Mooi daarvan is dat iedereen de draad weer oppakt en zich thuis voelt. Er is een soort C3 familiegevoel, dat op zo’n bijeenkomst duidelijk zichtbaar is. Oude banden worden aangehaald en nieuwe banden gesmeed tussen mensen, die elkaar nog niet kenden. Op zo’n moment blijkt dat we nog steeds de bevlogenheid voor de gezondheidszorg en voor het adviesvak met elkaar delen. En dat we bij C3 over het algemeen leuke mensen aan boord hebben en hebben gehad. Of zoals een van de alumni als bedankje schreef: ‘Volgens mijn vrouw en mij is C3 het leukste adviesbureau waar ik ooit gewerkt heb’. Waarvan akte.

   

Geen reacties » | Permanente link

Tijdens onze C3 ontmoeting op 19 augustus jl. hield Hans Hoek de situatie rond de geboortezorg in Nederland tegen het licht.

Nederland heeft al jaren een hoge perinatale (vlak voor, tijdens en direct na de geboorte) sterfte in vergelijking met andere Europese landen. Sinds een aantal jaren wordt onderzocht waaraan dat ligt en worden maatregelen voorgesteld om de situatie te verbeteren. Een van die verbeterprocessen, de afstemming tussen gynaecologen en verloskundigen is de taak van het College Perinatale Zorg. In dat College zijn dit jaar problemen ontstaan over de gewenste standaarden.

Hans plaatste deze problemen in het licht van de theorie van Andrew Abbott (The System of Professions, An Essay on the Division of Expert Labor, 1988).

Volgens Abbott zijn professies voortdurend aan het strijden en onderhandelen over het behoud van hun monopolie in drie arena’s:

  • Bij de staat voor wetgeving.
  • Om de gunst van het publiek.
  • Op de werkvloer.

We hebben gezamenlijk de theorie van Abbott toegepast op de geboortezorg en gekeken of die toepasbaar is. Dat is zeker zo. Verbeteren van de geboortezorg gaat voor een deel over afstemming tussen gynaecologen en (eerstelijns) verloskundigen om hun positie in het proces rond de geboorte. Die strijd speelt zich in bijna alle landen af, waarbij tot nu toe de uitkomst verschillend is. In Nederland wordt op veel plaatsen op de werkvloer goed samengewerkt, terwijl men elkaar op andere plaatsen bestrijdt en het leven zuur maakt. In de arena, waar gestreden wordt om de gunst van het publiek, hebben de verloskundigen tot nu toe een voorsprong met hun verzet tegen medicalisatie van de bevalling. Bij de overheid hebben de gynaecologen sterkere papieren door de veiligheid van moeder en kind te benadrukken. Hoe de strijd zal aflopen is nog de vraag. Minister Schippers probeert het speelveld te veranderen door een integraal tarief voor te stellen in de hoop dat geld geen rol meer zal spelen. Het College Perinatale Zorg heeft inmiddels een nieuwe voorzitter.

Het was interessant om zo’n concrete casus te toetsen aan een theorie over professies. Vervolgens hebben we gekeken of er bij andere beroepsgroepen vergelijkbare strijd om domeinen is of was. Die zijn er zeker. Tenslotte hebben we de discussie vertaald naar onze adviespraktijk, waar we vooral op de werkvloer regelmatig opdrachten uitvoeren voor de samenwerking van professionele groepen, waarbij ze hun domeingrenzen moeten overschrijden of loslaten.

Het was een vruchtbare ochtend.

   

Geen reacties » | Permanente link

Jan 27

Zelfsturing is booming

geplaatst om 10:16 in categorie Diensten C3, Kennis delen, Workshops

In december jl. hebben we onze nieuwe workshop ‘Zelfsturing is booming’ getest voor een groep, bestaande uit bestuurders, bestuurssecretarissen en toezichthouders. De inhoud blijkt aan te slaan, is actueel en zet aan tot verder doordenken binnen de eigen organisatie. “Zijn we echt zo expliciet als we denken, over waarom we binnen onze organisatie over willen gaan naar zelforganisatie?” “Hebben we voldoende aandacht gehad voor het meekrijgen van het hoger management en de stafdiensten?”

De deelnemers waren ieder voor zich binnen de eigen organisatie bezig met het concept van zelfsturing en wisselden met elkaar ervaringen uit.

Om deze workshop als “tweedaagse” te doen, bleek ook een schot in de roos. Het stimuleert enige groepsvorming en voldoende basis om na de tweede workshop contact met elkaar te houden voor het opdoen van kennis bij elkaar.

Dank aan onze deelnemers voor hun openheid!

   

Geen reacties » | Permanente link

In onze vorige Company blog beschreven we onze nieuwe aanpak van C3 Kennis Connect, met colleges, workshops en meetings of minds.

Op 8 februari a.s. vindt een van de eerste colleges van dit jaar plaats. Onderwerp zijn de meest recente ontwikkelingen rond de governance van de gezondheidszorg. Hans Hoek en Eveline Kroezen hebben die ontwikkelingen op een rij gezet. Tijdens het college krijgen de deelnemers een overzicht van die ontwikkelingen en hoe daarmee om te gaan. Hier http://www.c3am.nl/nl/workshops-van-c3/college-ontwikkelingen-en-trends-in-health-care-governance/ leest u meer informatie over dit college.

Er is nog beperkt plaats beschikbaar voor dit college. Via deze link http://www.c3am.nl/nl/inschrijving-bijeenkomst/id=1539 kunt u zich aanmelden voor het college.

   

Geen reacties » | Permanente link

Jan 5

Delen van kennis

geplaatst om 13:38 in categorie Diensten C3, Kennis delen, Over C3, Workshops

Onze C3 Company blog heeft een jaartje stil gelegen. We hadden te veel andere dingen te doen, zoals de verbouwing van ons kantoor, de wisseling van directie en heel veel interessante opdrachten. In 2016 pakken we dat weer op en mag u met enige (on)regelmaat nieuwe bijdragen op de C3 Company blog verwachten. We richten ons dan vooral op onderwerpen in zorg, welzijn en sociaal domein, waarop professionals, managers, staf, bestuurders en toezichthouders zich bij C3 oriënteren. Dat zijn onderwerpen die er in het dagelijks werk toe doen, omdat ze veelal niet uitgekristalliseerd zijn.

Al enige jaren geven wij bij ons op kantoor ‘workshops’, waarin we onze kennis en ervaring delen met onze relaties. Eind 2015 hebben we dat aanbod geëvalueerd en vernieuwd.

We gebruiken als verzamelnaam voor dat delen van kennis en ervaring nu de naam C3 Kennis Connect. Al onze trainings- en opleidingsactiviteiten zijn een combinatie van kennisoverdracht, praktijkervaring en dialoog. Ze vinden plaats in een kleinschalige setting, zodat de ontmoeting en de uitwisseling gewaarborgd zijn. Bijna alle werkvormen zijn bij open inschrijving en In company- vorm beschikbaar.

c3 kennis connect

We maken onderscheid tussen:

– Colleges.

– Workshops.

– Meeting of Minds.

Bij Colleges ligt het accent op Kennisoverdracht. Deelnemers komen in de eerste plaats voor het verwerven van kennis. De kennis wordt tijdens de colleges vertaald naar de praktijk en naar casuïstiek en er vindt dialoog plaats over de betekenis van de kennis voor de deelnemers.

Workshops zijn vooral gericht op de praktijk en de uitwisseling tussen de deelnemers. C3 brengt aan het begin kennis in, die de basis is voor het bespreken van praktijkvoorbeelden van de deelnemers zelf.

Meetings of Minds hebben als doel om de dialoog te voeren over een ontwikkeling in de gezondheidszorg met mensen, die daar een visie op hebben. De dialoog staat centraal en vindt plaats op basis van de kennisuitwisseling tussen de deelnemers. Uiteraard wordt de dialoog gericht op de consequenties voor de praktijk.

Wilt u weten welk aanbod van colleges, workshops en meetings of minds we in het eerste half jaar van 2016 hebben, kijk dan op http://www.c3am.nl/nl/workshops-van-c3/. We houden ons aanbevolen voor suggesties voor andere onderwerpen. Dus als u een onderwerp hebt, waar u meer van wilt weten, mail ons dan: c3@c3am.nl.

In onze volgende company blogs geven we ervaringen weer van verschillende colleges en workshops, die in het najaar zijn gehouden en ook in 2016 weer gegeven worden en beschrijven we de komende activiteiten van C3 Kennis Connect.

Naast deze C3 Company blog geven we op ‘Actueel’ op www.c3am.nl nieuwtjes en actualiteiten over ons bureau en onze consultants. Daar vindt u ook het gehele aanbod van onze diensten.

De individuele visies van onze consultants vindt u op www.c3log.nl .

   

Geen reacties » | Permanente link

Wilt u deze berichten via de email?

Zoeken