C3 adviseurs en managers

Categorie archief: 'Consultants C3'

Dec 9

De processeur

geplaatst om 13:19 in categorie Consultants C3, Diensten C3, Opdrachten, Over C3

We hebben bij C3 behoefte aan een nieuwe term om de opdrachten te benoemen, die de laatste tijd veel door onze C3’ers worden uitgevoerd. Daarom introduceren we ‘de processeur’ (v/m).

De processeur wordt gevraagd voor een probleem in de organisatie dat moet worden opgelost, maar niet goed in de structuur past en ook geen project is. Het probleem moet worden opgelost of de verandering moet tot stand worden gebracht, maar hoe dat moet en wat het eindresultaat is, is bij het begin niet duidelijk. Vanwege dat niet te benoemen eindresultaat is er geen klassiek project mogelijk en het vraagstuk past ook niet in de lijn. Er zijn meerdere organisatieonderdelen en externe partijen bij betrokkenen, die verschillende inzichten en belangen hebben. Er moet draagvlak gevonden worden en er moeten werkbare coalities worden gesmeed. Waar het geld vandaan moet komen is niet duidelijk of is de kern van het vraagstuk. Het resultaat krijgt vorm tijdens en vaak ook door het proces van ermee bezig zijn.

De processeur heeft een min of meer vrije en niet goed benoembare positie in de organisatie. Haar opdrachtgever is meestal de raad van bestuur of een directeur. Zij kan een formele positie in de organisatie hebben (manager, projectleider), maar heeft die vaak ook niet of de formele positie heeft weinig te maken met deze klus, die overal dwars doorheen loopt. De processeur zet processen in gang, brengt mensen bij elkaar en probeert hen te winnen voor ‘de zaak’. Zij voert inhoudelijke verkenningen uit en maakt ‘rondjes langs de velden’ om te ontdekken waar de ruimte ligt en wat de belemmeringen zijn om tot een oplossing te komen. Ze geniet het vertrouwen van haar opdrachtgever en krijgt speelruimte. Omdat het eindresultaat niet vaststaat, neemt zij ook de opdrachtgever mee in het ontwikkelingsproces en zorgt zij voortdurend dat de verwachtingen en de ontwikkelingen met elkaar in balans zijn. Daarvoor is soms nodig dat de opdrachtgever tegengesproken wordt en overtuigd wordt om een andere richting op te gaan.

Die overtuigingskracht gebruikt de processeur ook om mensen te bewegen hun vertrouwde domein te verlaten en mee op reis te gaan naar een nog onbekende verte, waarbij gaandeweg enthousiasme ontstaat voor het avontuur en daarmee de oplossing vorm krijgt.
De processeur is aan de andere kant in staat om zaken concreet te maken en de resultaten van het proces te vertalen in geld, structuren en procedures op het moment dat duidelijk is wat het resultaat moet zijn en hoe het moet werken. De processeur is tenslotte in staat het proces zodanig te laten verlopen dat het resultaat ook beklijft na haar vertrek omdat het een werkstijl van de mensen is geworden in plaats van een verplichte procedure.

elsbethharco

We hebben voor de term ‘processeur’ gekozen omdat deze term het belang van het proces laat zien en iets zegt over de werkwijze, maar tegelijkertijd laat zien dat in de functie kennis en ervaring en waardering van het goede nodig is. Het is niet voor niets dat het tweede deel van de term overeenkomt met ‘connaisseur’. De processeur is een connaisseur met veel vaardigheid in en kennis van (verander)processen, die weet wat ze doet, hoe en waarom. Maar die er ook plezier in heeft om in ambigue situaties weerstanden te overwinnen en mensen mee te krijgen. De processeur moet veel weten op hoog niveau, maar is geen ‘professeur’, die de wijsheid in pacht heeft en waar naar wordt opgekeken. In het Frans staat ‘processeur’ voor de centrale verwerkingseenheid in de computer, de CPU. Enige overeenkomsten zijn er wel, want ook die processeur doet zijn werk onopvallend en brengt veel zaken tot stand.

karineveline

In de beschrijving hebben we over de processeur gesproken als ‘zij’, omdat deze rol deels vrouwelijke eigenschappen vraagt. Bij C3 hebben we zowel vrouwelijke als mannelijke processeurs. Eveline Kroezen, Karin Buckens, Margret Overdijk, Elsbeth Reitsma, Harco de Bruin, Eef Weenink en Bart Wijnbergen zijn met enige regelmaat processeur bij zorgorganisaties en in samenwerkingsprocessen.
Zie ook het interview met Harco de Bruin.

margreteefbart

Opdrachten, waarin de rol als processeur is vervuld zijn bij voorbeeld:
– Het vinden en inrichten van opvanglocaties voor minderjarige asielzoekers;
– Het realiseren van een nieuwe meldkamer voor een GGD;
– Het bedenken en tot stand brengen van een ‘veilig thuis’ punt in een regio;
– Het vinden van onconventionele oplossingen voor organisaties met forse financiële problemen, waar de administratie niet op orde was.
– Het ontwikkelen van een veiligheidscultuur in combinatie met concrete maatregelen bij organisaties die wel of net niet onder verscherpt toezicht staan.
– Het nadenken over en invoeren van nieuwe werkwijzen in zorg en behandeling.
– Vormen van samenwerking binnen en tussen organisaties met een tijdelijk dan wel vast doel, zoals wijkteams.
– De overgang van budgetdenken naar de vraag wat je levert voor je geld en hoe je dat (bijvoorbeeld bij aanbesteding) over het voetlicht krijgt.
– Het tot stand brengen van een nieuwe functie in een zorgorganisatie, zoals pg zorg in een voormalig verzorgingshuis of het vormgeven van geriatrische revalidatie.

Heeft u belangstelling om in contact te komen met een van onze processeurs of heeft u een typisch ‘processeur’ vraagstuk, neem dan contact met ons op 033-4343170 of rechtstreeks met een van de processeurs.

   

Geen reacties » | Permanente link

Op 24 november 2016 organiseerde C3 een bijeenkomst van haar alumni. Sinds de oprichting in 1988 hebben -inclusief het huidige team- 45 consultants bij C3 gewerkt. Meer dan de helft daarvan nam deel aan deze alumni bijeenkomst. Het was niet zomaar een reünie, maar er werd hard gewerkt rond het thema ‘Moed of Moet’ waar we als C3 dit jaar en komend jaar aan werken.

Heb je als bestuurder en/of organisatie de moed om voorop te lopen in verbetering en innovatie van de zorg of beschouw je het als iets dat op je afkomt en dat je -met tegenzin- moet volgen. Die lijn loopt door alle ontwikkelingen waar we naast en in onze opdrachten mee bezig zijn. In het voorjaar hebben we ons met hulp van David Langley gebogen over ‘the internet of things’. Dit najaar staan de ontwikkelingen in en rond organisaties centraal.

Daarvoor hebben we onder andere ons cahier ‘Het nieuwe denken over zorgorganisaties’ weer eens ter hand genomen. Het cahier dat in 2001 door de toenmalige C3’ers is geschreven bleek nog zeer actueel en -in retrospectief- op sommige punten visionair.

Voor de alumni bijeenkomst hebben we de oorspronkelijke auteurs gevraagd naar hun tekst van toen te kijken en te reflecteren op de situatie nu en in de toekomst. Hans Hoek (de enige auteur, die nu nog aan C3 verbonden is), Ben van Gent, Frank Wolterink, Hans Hofhuizen, Bert Scholtes en Theo Schraven gaven graag gehoor aan die uitnodiging. Karin Buckens en Margret Overdijk namen de honneurs waar voor auteurs, die nu niet in de gelegenheid waren op hun werk terug te kijken. In 5 minuten gaf iedere spreker weer wat zijn visie is op de ontwikkeling van de thema’s organisatietheorie, inrichting van de organisatie, de positie van de cliënt, de positie van de medewerkers, leiderschap, strategie, kennis en informatie en imago. Daarna volgde een levendige discussie aan tafel over de ontwikkelingen in de zorg en van zorgorganisaties.

Naast de stevige inhoud was de bijeenkomst ook een mooie ontmoeting van fijne voormalige collega’s. Mooi daarvan is dat iedereen de draad weer oppakt en zich thuis voelt. Er is een soort C3 familiegevoel, dat op zo’n bijeenkomst duidelijk zichtbaar is. Oude banden worden aangehaald en nieuwe banden gesmeed tussen mensen, die elkaar nog niet kenden. Op zo’n moment blijkt dat we nog steeds de bevlogenheid voor de gezondheidszorg en voor het adviesvak met elkaar delen. En dat we bij C3 over het algemeen leuke mensen aan boord hebben en hebben gehad. Of zoals een van de alumni als bedankje schreef: ‘Volgens mijn vrouw en mij is C3 het leukste adviesbureau waar ik ooit gewerkt heb’. Waarvan akte.

   

Geen reacties » | Permanente link

Gisteren 8 december 2014 is onze collega Elsbeth Reitsma aan de Vrije Universiteit gepromoveerd tot doctor bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Promotoren waren Leon de Caluwé, Paul Jansen en Jaap Boonstra.

Tien jaar onderzoek van Elsbeth leidde tot het indrukwekkende proefschrift ‘Adviseurs aan de slag, Professioneel Handelen in het Organisatieadvieswerk’. In haar dissertatie heeft Elsbeth onderzocht wat werkbare veranderaanpakken zijn, wat noodzakelijke competenties van organisatieadviseurs zijn en hoe de interactie tussen klant en adviseur plaatsvindt. Uit de drie onderzoeken haalt Elsbeth algemene lijnen voor verdere professionalisering van het adviesvak.

De promotiecommissie was vol lof over de kwaliteit en gedegenheid van het proefschrift. Enkele leden van de commissie stelden -net als de OOA vorige week- dat deze dissertatie een belangrijke bijdrage is aan de ontwikkeling van de professionalisering van het organisatieadviesvak.

promotie Elsbeth

Die lof en bewondering weerhielden de commissieleden er niet van om kritische en ingewikkelde vragen te stellen. Die vragen waren voor Elsbeth geen enkel probleem, integendeel. Iedere vraag gaf haar de gelegenheid om vol vuur en passie te vertellen over het organisatieadviesvak en haar motivatie om dat te onderzoeken. Uiteraard kon Elsbeth vragen over de inhoud van haar onderzoek moeiteloos beantwoorden.

De commissieleden stelden echter ook nogal wat vragen, die niet over de dissertatie gingen maar over de ontwikkeling van het organisatieadvieswerk en de visie van Elsbeth daarop. Dat gaf Elsbeth de gelegenheid om bevlogen te vertellen over haar kijk op professionele ontwikkeling van het organisatieadviesvak en wat adviseurs en wetenschappers kunnen doen om die professionaliteit verder te ontwikkelen.

Nadat het ‘hora est’ had geklonken besliste de promotiecommissie snel dat aan Elsbeth Wendelina Reitsma de doctorstitel werd verleend en mocht zij haar handtekening in het lijvige doctorenboek van de VU zetten. Toen mocht ook het onderste knoopje van het vestje van haar rokkostuum dicht, want alleen gepromoveerden mogen alle drie de knoopjes van het vest sluiten.

We zijn trots op Elsbeth als kersverse doctor, maar nog meer vanwege haar bijdrage aan ons vak en haar voortdurende drijfkracht om in opdrachten, binnen C3 en maatschappelijk te zorgen dat er goed organisatieadvies geleverd wordt en dat het organisatieadvieswerk zich ontwikkelt tot een echt vak met hoge standaarden en evidence based interventies. We werken daar graag op alle mogelijke manieren aan mee.

Cover Proefschrift ER

Voor Elsbeth is de promotie geen eindpunt, maar de start van verdere ontwikkeling. Ze heeft allerlei ideeën voor publicaties en voor verder wetenschappelijk onderzoek. Haar proefschrift heet niet voor niets ‘Adviseurs aan de slag’ deel 1. Nu zijn de bijlagen deel 2, maar er komen zeker andere delen 2 en 3 in andere publicaties dan een dissertatie. U zult de komende jaren nog veel van Elsbeth horen als het gaat om professionalisering van het adviesvak.

Leve doctor Elsbeth Reitsma.

   

Geen reacties » | Permanente link

Collega Elsbeth Reitsma promoveert volgende week maandag 8 december om 11.45 uur aan de VU in Amsterdam op haar dissertatie  ‘Adviseurs aan de slag, Professioneel Handelen in Organisatieadvieswerk’. De dissertatie is het resultaat van 10 jaar onderzoek dat Elsbeth steeds naast haar adviespraktijk heeft uitgevoerd. Zij voerde drie onderzoeken uit: naar de keuze van verander-aanpakken; naar competenties van adviseurs en naar de interactie tussen klant en adviseur.

De resultaten van die onderzoeken en van de overkoepelende analyse zijn samengebracht in een fraai boekwerk.

Cover Proefschrift ER

Ter voorbereiding op de verdediging van haar proefschrift geeft Elsbeth veel colleges en lezingen aan adviseurs. Zo verzorgde zij twee modules in de Leergang Veranderen van het SIOO en hield zij een workshop voor de Orde van Organisatieadviseurs OOA. Die workshop werd hogelijk gewaardeerd. Volgens een van de deelnemers bewijst Elsbeth met haar proefschrift de beroepsgroep een grote dienst. Een mooi en terecht compliment.

Wij zijn trots op onze collega en haar niet aflatende inspanningen om het adviesvak beter te maken.

Het proefschrift is hier te downloaden. U zult er nog meer van horen.

   

Geen reacties » | Permanente link

Aug 18

Op weg

geplaatst om 08:25 in categorie Consultants C3

Collega Eef Weenink vierde gisteren zijn 60-ste verjaardag in een gite bij Aubrac in Frankrijk. Eef is met zijn vrouw Hillie te voet op weg naar Santiago de La Compostella. Ze zijn sinds 28 juni onderweg en hopen in oktober aan te komen. Ze hebben er inmiddels 1200 kilometer opzitten en nog 1600 te gaan.

Eef doet af en toe via de mail kort verslag van zijn reis. We zijn benieuwd naar zijn verhalen bij thuiskomst en de lessen, die daaruit voor ons advieswerk te trekken zijn.

   

Geen reacties » | Permanente link

Nov 10

25 jaar C3

geplaatst om 14:13 in categorie Consultants C3, Over Adviseren, Over C3, Publicaties C3

 

Dit jaar bestaat C3 adviseurs en managers 25 jaar. We hebben dat op 31 oktober mooi gevierd met onze voormalige en huidige collegae, opdrachtgevers en andere relaties. Zoals bij ons past hadden we een bijeenkomst waar ernst en luim elkaar afwisselden. En waar de ontmoeting werd gecombineerd met het delen van kennis en het voeren van het goede gesprek. We hielden korte workshops over het samenspel tussen opdrachtgever en adviseur en over omgaan met verscherpt toezicht. We voerden dialogen over besturen in onzekere tijden en over ‘het vrouwendingetje’, de nog steeds ongelijke positie van vrouwen. Het was een mooie en levendige bijeenkomst.

SONY DSC

Tijdens de bijeenkomst hebben we ook ons nieuwe boekje ten doop gehouden. Hans Hoek en Frank Wolterink zijn de afgelopen zomer in de archieven gedoken en hebben de geschiedenis van C3 geschreven. In een afwisseling van de historie en lessen, die we in die 25 jaar geleerd hebben. Vooral die lessen, vervat in thema’s door het boekje heen, zijn van belang voor andere startende ondernemingen, voor groepen professionals en voor nieuwe organisaties in de zorg. Daarnaast bevat het boekje persoonlijke beschouwingen van twee van de drie oprichters, Karel Musch en Hans Hoek. We hebben het boekje ‘De autobiografie van C3, Lessen uit 25 jaar als adviesbureau’ genoemd.

De eerste lezers noemden het een leerzaam en ‘moedig’ boekje, omdat we zo open praten ook over zaken, die minder goed zijn gegaan.

Onze autobiografie is te bestellen via onze website.

   

Geen reacties » | Permanente link

Ben je zelfstandig organisatieadviseur in de zorg?

Wil je samenwerken met hoogwaardige organisatieprofessionals in de zorg?
Voel je de behoefte om je professionaliteit en je positie in de markt samen met anderen te versterken?
Overweeg je om je aan te sluiten bij een groep gelijkgestemde professionals?
Dan is C3 de juiste keuze.

Wij zijn een hecht samenwerkingsverband van hoogwaardige organisatieprofessionals in zorg en welzijn. Onder de naam C3 adviseurs en managers profileren wij ons als één bureau voor advies en interim-management. We werken samen aan onze professionele ontwikkeling, we ontwikkelen gezamenlijk nieuwe diensten en we bewaken gezamenlijk de kwaliteit van onze opdrachten, die we steeds vaker met meerdere collega’s uitvoeren. Onze kwaliteit wordt mede geborgd door onze ISO certificering en een goed werkend reviewproces. Kern van onze samenwerking is de ontmoeting op vrijdagochtend, waarin professionaliteit, ontwikkelingen in de zorg, acquisitie en leerervaringen uit opdrachten diepgaand besproken worden.

We werken voor alle sectoren in de gezondheidszorg, in jeugdzorg en in welzijn. We leiden organisaties of onderdelen daarvan als interim-bestuurder of interim-directeur. We helpen onze opdrachtgevers bij complexe veranderprocessen, waarbij blijvende verandering gedragen door de medewerkers voorop staat. We adviseren over samenwerking, governance en besturing, strategie en marktpositie.

We zijn een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemers. Die samenwerking gaan we nog versterken door de huidige vorm om te zetten in een coöperatie. De coöperatie komt begin 2013 tot stand.
We zijn nu met zijn achten. Dat vinden we wat weinig om ons werk in de volle breedte te doen. Daarom zoeken we nieuwe collega’s, die als lid van de coöperatie een mooie combinatie van zelfstandigheid en professionele en zakelijke binding willen realiseren. Uiteraard gericht op meerwaarde voor onze opdrachtgevers of nog liever op betere zorg voor patiënt of cliënt. ‘We werken voor de cliënt van onze cliënt’ is daarom een van onze motto’s.
Op onze website www.c3am.nl en onze blogs www.c3log.nl kun je meer over ons lezen.

Ben je geïnteresseerd, wil je meer van ons weten en met ons kennismaken?
Kom dan naar onze ‘Meet&Greet’ ontmoeting op donderdag 24 januari 2013 van 17 tot 20 uur. Je kunt dan kennis met ons maken en kijken of C3 wat voor je is. We zullen tijdens de Meet&Greet wat meer over C3 vertellen en we gaan met elkaar in gesprek over professioneel adviseren in de gezondheidszorg. We zorgen ook voor een maaltijd zodat je na de file vol van (hopelijk goede) indrukken en verzadigd naar huis kunt gaan. We bieden je de bijeenkomst graag aan, er zijn dus geen kosten aan verbonden.

Heb je belangstelling? Geef je dan voor 18 januari op door te bellen 033-4343170 of te mailen naar secretariaat@c3am.nl.
Heb je belangstelling, maar ben je op 24 januari verhinderd bel dan even met Eveline Kroezen 06-33956974 of Hans Hoek 06-54223147

 

   

Geen reacties » | Permanente link

Eef Weenink MBA is eind november 2012 voor drie dagen in de week aan de slag gegaan als interim-manager Wonen en Zorg bij de Zorggroep Apeldoorn. Hij geeft leiding aan het gehele primaire proces van de Zorggroep. Naast het going concern zal hij het komende half jaar de verantwoordelijkheid dragen voor het doorvoeren van de strategie en de bijbehorende organisatieaanpassing. Eef draagt bovendien zorg voor het verbeteren van de professionele kwaliteit van wonen, zorg en dienstverlening.

   

Geen reacties » | Permanente link

Skipr geeft naast de Skipr 99 lijst van personen met invloed in de zorg dit jaar ook een publiekslijst uit, de Skipr 99X. Voor deze lijst kunnen lezers van Skipr mensen opgeven, waarvan zij vinden dat ze invloed hebben op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Hans Hoek, directeur van C3, staat op deze publiekslijst vermeld als nummer 84.
De blogs en artikelen van Hans zijn vermoedelijk de aanleiding tot deze vermelding.
Leest u deze blogs nog niet, dan is de vermelding van Hans op de Skiprlijst een mooie aanleiding om daarmee te beginnen.
Kijkt u dan ook eens wat de collegae van Hans op hun blogs te melden hebben.

   

Geen reacties » | Permanente link

Op het KIVI NIRIA congres Zorg en Techniek van 11 oktober 2012 hield Hans Hoek één van de vroege ochtend lezingen. Zijn thema was ‘Werken in de gezondheidszorg’. Hans stapte 25 jaar geleden over van de techniek naar de zorg. In zijn bijdrage ging hij onder andere in op cultuurverschillen tussen technici en zorgverleners en op geslaagde ‘cross-overs’, samenwerking tussen zorg en techniek. Zijn syllabus is op de website van C3 te vinden. Op bijgaande link is de syllabus direct te openen: Syllabus lezing crossover_zorg en techniek.pdf

   

Geen reacties » | Permanente link

Wilt u deze berichten via de email?

Zoeken